IT

Piratjegernes klage sendes videre

OFFENTLIG: Diskusjonen om dens prinsipielle betydning er neppe over. Men i dag ble i det minste den såkalte "Max Manus"-dommen , eller som Twitter-brukere kjenner den: #krevsvar-saken, gjort offentlig.
OFFENTLIG: Diskusjonen om dens prinsipielle betydning er neppe over. Men i dag ble i det minste den såkalte "Max Manus"-dommen , eller som Twitter-brukere kjenner den: #krevsvar-saken, gjort offentlig. Bilde: Colourbox

Advokatfirmaet Simonsen har hatt midlertidig konsesjon til å lagre personopplysninger i forbindelse med jakten på ulovlige fildelere, men Datatilsynet avslo søknaden om ny forlengelse i juni i år.

Simonsen klagde på avslaget og fikk tilatelse til å fortsette frem til klagen er avgjort. Nå har Datatilsynet opprettholdt sitt avslag, og sendt klagen videre til Personvernnemda .

- Utenforliggende hensyn

Piratjegerne i Simonsen skriver i sin klage på avslaget at de mener det er utenforliggende hensyn som ligger til grunn for Datatilsynets avslag på søknaden om forlenget konsesjon:

"Vedtakets begrunnelse viser i særlig grad at det er bygget på utenforliggende hensyn. Det er ikke anledning til å nekte konsesjon fordi man ønsker et "politisk signal" eller eventuelt en "regelverksutsvikling på dette området". Datatilsynet har hjemmel i personopplysningsloven til å treffe vedtak om konsesjon i foreliggende sak, og kan ikke avstå fra å bruke sin kompetanse ut fra et ønske om at øvrige forvaltningsorgan skal arbeide hurtigere eller foreta endringer i lover som sorterer inn under det aktuelle organ."

- Midlertidig konsesjon

Datatilsynet svarer i sitt følgebrev til Personvernnemda at det hele veien har vært presisert at dette var en midlertidig konsesjon:

"Datatilsynet gjorde det klart allerede før konsesjon ble meddelt, at det var innstilt på å gi en tidsbegrenset konsesjon (brev av 25.10.2007 pkt 2.7). I nevnte brev er det grundig redegjort for de prinsipielle problemstillinger Datatilsynet ser ved at en privat aktør overvåker Internettaktivitet uten nærmere føringer fra lovgiver."

Tilsynet peker også på at dette er normal praksis:

"Datatilsynet har forvaltningspraksis på å gi tidsbegrensede konsesjoner. Som regel vil disse tillatelsene være knyttet til prosjekter som er tidsbegrenset, og formålet med behandlingen av personopplysningene vil være oppfylt innenfor en gitt tidsramme. Tilsynet har i dette tilfellet meddelt en tidsbegrenset konsesjon i påvente av en politisk avklaring på et området som har grenseflate mot politietterforskning. Det ligger med andre ord ingen automatikk i at konsesjonen skal forlenges."

Personvernnemda har siste ord

Nå skal Personvernnemda avgjøre saken. De har flere møter denne høsten:

  • 7. oktober
  • 15. oktober
  • 12. november
  • 27. november
  • 17. desember

Selve avgjørelsen vil trolig komme først i november, ettersom partene får muligheten til å komme med ytterligere innspill før saken avgjøres. Frem til avgjørelsen får Simonsen bruke konsesjonen som før.

Les også: Piratjegerne kan ta seg god tid

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.