Hydrogenskip

Pilotprosjekt: Skal bygge to hydrogendrevne steinskip

Veidekke vil erstatte dieseldrevne skip med hydrogen for frakt av stein, pukk og asfalt langs kysten. Målet er å ha skipene klar i løpet av 2024.

To selvlossende bulkskip på 3.000 dødvekttonn skal transportere stein, pukk og asfalt for Veidekke i asfaltsesongen.
To selvlossende bulkskip på 3.000 dødvekttonn skal transportere stein, pukk og asfalt for Veidekke i asfaltsesongen. (Foto: Naval Dynamics/Veidekke/GSP)

Veidekke vil erstatte dieseldrevne skip med hydrogen for frakt av stein, pukk og asfalt langs kysten. Målet er å ha skipene klar i løpet av 2024.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Gjennom et samarbeid med Grønt skipsfartsprogram (GSP) har Veidekke sendt ut forespørsel om to nullutslipps bulkskip på 3.000 dødvekttonn.

Veidekke er Norges største asfaltentreprenør og transporterer rundt en million tonn asfalt, pukk og grus årlig på skip langs norskekysten. Transporten foregår med relativt små og gamle skip.

Ved å erstatte disse med to større, hydrogendrevne skip vil Veidekke kunne kutte 5.000 tonn CO2 utslipp hvert år.

Kontrakt i høst

Entreprenørselskapet følger samme mal som Heidelberg Cement og Felleskjøpet, og omtrent samme tidsskjema, forskjøvet med ett år. Det kan bety utvelgelse av rederi og kontraktsignering før jul 2021 og skipene i gang i 2024.

I juli i fjor slo de to lasteierne Heidelberg Cement og Felleskjøpet seg sammen og ba rederier om å konkurrere om å tilby hydrogendrevet bulkskip som kan frakte korn fra Østlandet til Vestlandet og stein og pukk den andre veien. Et selvlossende bulkskip på 5.000 skal settes i drift mot slutten av 2023.

Voldsom interesse

Heidelberg og Felleskjøpet skal velge rederi i februar, etter å ha vurdert 16 finalister. Noen av de 15 «taperne» vil antakelig være interessert i å overføre sitt konsept til Veidekke.

Veidekke har ikke samme typer partner som Heidelberg/NorStone, og har derfor åpnet opp for en DF-løsning (dual fuel). Veidekke har behov for skipet bare halve året, det vil si i asfaltsesongen. Rederiet vil kunne trenge skipet til andre typer oppdrag i øvrig del av året og i områder hvor tilgang på hydrogen kan være vanskelig.

Les også

Penger hjelper

Regjeringen har styrket Grønt skipsfartsprogram og støtter grønn flåtefornyelse gjennom korona-midler. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn er glad for å se at pengene utløser virksomhet.

Asfaltering medfører betydelige utslipp av CO2. Ikke minst gjelder det sjøtransporten frem til der asfalten skal legges. Når de nye skipene er realisert, kan det vesentligste av disse utslippene fjernes.

– Veidekkes mål om å bestille to hydrogendrevne bulkskip i løpet av høsten i år, er et tydelig signal til verft, rederier, vareeiere – og ikke minst myndigheter – om at vi er på rett vei. Prosjektet vil gi et viktig bidrag til utslippsreduksjoner fra lasteskip og er den typen satsinger vi vil få se mange flere av med regjeringens nye klimaplan, sier Rotevatn. 

Dele på skip

I henhold til avtalen tar Veidekke sikte på å inngå kontrakt med et utvalgt rederi om bygging og drift av de to skipene i løpet av høsten.

Veidekke ønsker å inngå avtale med et rederi om to selvlossende, hydrogendrevne og allsidige bulkskip - hver på 3.000 dødvekttonn som også kan benyttes av andre vareeiere.

Bulkskip med kapasitet på 3.000 dødvekttonn er svært anvendelig størrelse for mange oppdrag langs den norske kysten. Foto: Veidekke/GSP

Chartering manager i Heidelberg Cement, Lars Erik Marcussen, er glad for at Veidekke følger i deres spor.

– En 3.000-tonner er veldig anvendelig og kan passe for mange varer og kundegrupper. Det er bra det blir flere slike nullutslippskonsepter, sier Marcussen.

Bygget kompetanse

Prosjektleder Eivind Dale i Grønt skipsfartsprogram tror snøballen er i ferd med å rulle. Den kompetansen som er bygget opp i rederiene som har jobbet med tilbudene, kan bidra til raskere flåtefornyelse.

Grønt Skipsfartsprogram (GSP)

Offentlig-privat partnerskap med ca. 60 private aktører og 10 statelige observatører. Programmet skal være et effektivt og GSP skal sikre rask skalering av teknologi for grønn flåtefornyelse og virkemiddel for iverksetting av regjeringens strategier. Siden oppstart i 2015 har Grønt Skipsfartsprogram satt i gang 32 pilotprosjekter der 8 er realiserte eller under bygging.

Veidekke

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Omsetning ca. 37 milliarder kroner. Notert på Oslo Børs. Om lag halvparten av de 8 200 medarbeiderne eier aksjer i selskapet.

– Veldig mange rederier har sammen med teknologileverandører gjort en stor jobb og presenterer gjennomtenkte løsninger, sjekket priser og kjenner kostnadsbilder. Da er mange i en god posisjon til å møte nye forespørsler og vurdere konseptene i forbindelse med flåtefornyelse, sier Dale.

Marcussen sier at utviklingen går fort.

– Om 5-10 år vil si se en rekke ulikeskipstyper med forskjellige drivstofftyper og energibærere. Det vil tilpasses bruksområde og behov, sier Marcussen til TU.

Paris-mål

Veidekke sluttet seg til Parisavtalen allerede i 2015 og vedtok i 2017 å redusere klimagassutslippene sine med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050.

Selvlosserne til Veidekke skal gå på hydrogen, men kan også ha DF-motor for økt fleksibilitet. Foto: Veidekke/GSP

– Fra 2021 forplikter vi oss ytterligere med et karbonbudsjett som vil bli fulgt opp på linje med økonomiske mål og HMS-mål. Vi ønsker å ha klima, miljø, bærekraft og samfunnsansvar som konkurranse­fortrinn, og da er denne nye satsingen på hydrogendrevne skip et viktig strategisk grep for oss, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram tror prosjekter som Veidekke og Heidelberg/Felleskjøpet kan få ned prisen på hydrogen.

– Vi må få markedene for bruk av grønne teknologier og drivstoff til å fungere. Økt bruk får prisene ned. Tiltak som dette er derfor svært viktig for å oppnå nettopp det, sier Mjøs.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå