BYGG

PCB-maling en nasjonal utfordring

VESTLANDSFENOMEN: NGUs undersøkelser viser at det er langt flere "PCB-bygg" i Bergen enn i de andre undersøkte byene. Stavanger kommer på andreplass.
VESTLANDSFENOMEN: NGUs undersøkelser viser at det er langt flere "PCB-bygg" i Bergen enn i de andre undersøkte byene. Stavanger kommer på andreplass.Bilde: Mona Sprenger

PCB

  • PCB er en gruppe klororganiske forbindelser som ikke finnes naturlig i miljøet, men som er framstilt syntetisk.
  • De inneholder karbon, med ett til ti kloratomer festet til karbonskjelettet i ulike posisjoner. Det finnes ca. 200 forskjellige PCB-varianter.
  • PCB er svært tungt nedbrytbart og har høy fettløselighet. Disse egenskapene gjør at PCB lagres i fettrike deler i organismer og oppkonsentreres i næringskjeden.
  • PCB kan overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til foster og via morsmelk.
  • PCB kan medføre svekket immunforsvar, noe som øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer.
  • Ulike PCB-forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft, skade forplantningsevnen og fosteret. PCB er også vist å ha negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.
  • PCB er akutt giftig for marine organismer. Den akutte giftigheten for pattedyr er relativ lav.
  • Selv i små konsentrasjoner har PCB kroniske giftvirkninger både for landlevende og vannlevende organismer. PCB settes for eksempel i sammenheng med reproduksjonsforstyrrelser hos sjøpattedyr.

KILDE: Miljøstatus i Norge

– PCB-holdige fasader er en nasjonal utfordring, sier professor ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), Rolf Tore Ottesen.

Ifølge NGU foregår det en omfattende aktiv spredning av PCB fra bygningsmasse i flere norske byer.

Les også:

Heslige skolebygg

NGU har undersøkt innholdet av PCB i maling, puss og betong i et tilfeldig utvalg av bygg satt opp i perioden 1950–1980. Prøvene er samlet inn fra bygg i Bergen, Harstad, Oslo, Trondheim og Tromsø. 27 prosent av de undersøkte byggene har PCB-holdige fasader.

– Boligblokkene var verst, etterfulgt av skolebygninger, kontor-, industri, lagerbygg og andre bygg, forteller Ottesen.

NGU har også undersøkt bygg i Drammen, Porsgrunn, Kristiansand, Stavanger og Ålesund. Og inntrykket er det samme.

– Men her var skolebygningene hesligst.

Les også:

Også innendørs

I den siste undersøkelsen har også NGU tatt prøver av maling innendørs:

– 52 prosent av alle prøvene vi tok innendørs inneholdt PCB. Det hadde vi ikke ventet. Vi mener at det kan være hensiktsmessig å vurdere eventuelle helsekonsekvenser både med hensyn til luft og støv, sier professoren.

Den norske befolkningens PCB-eksponering minker. Likevel mener NGU at PCB-eksponeringen ikke er langt unna de nivåer som viser sammenheng med forstyrrelser i sentralnervesystemet.

Les også:

Vestlandsfenomen

NGUs undersøkelser viser at det er langt flere «PCB-bygg» i Bergen enn i de andre undersøkte byene.

– Stavanger er nummer to. Så dette er på mange måter et vestlandsfenomen, sier Ottesen, som er bekymret for klimaendringene.

– Omfanget av spredning av PCB fra stående bygningsmasser er sannsynligvis størst på Vestlandet, og vil øke hvis klimaprognosene som indikerer økt nedbør og mer slagregn, er korrekte, sier han, og viser til at PCB-holdige husfasader vil være aktive forurensningskilder så lenge fasadene blir utsatt for vær og vind.

Må merkes

Datagrunnlaget er etter NGUs mening fremdeles for spinkelt til å angi et trygt nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB. Det er Qno Lundkvist, aksjonsleder i Miljøoppfølgingsavdelingen i Statens forurensingstilsyn (SFT) enig i:

– Vi forsøker nå å kartlegge omfanget av PCB-holdige fasader. Vi vil ha et mer nøyaktig datagrunnlag før vi setter i gang konkrete tiltak, sier Lundkvist.

Rolf Tore Ottesen mener det er viktig å få en oversikt over PCB-bygg og få merket dem.

– Det er utrolig viktig at folk blir klar over at dette huset inneholder PCB, og at de ikke blir glemt.

Les også: Sender potensiell miljøgift til utlandet

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.