BYGG

Passivhus blir påbudt

Allerede fra 2015 vil regjeringen at alle boliger skal være passivhus.

Bilde: Håkon Jacobsen
25. apr. 2012 - 11:27

Det går frem i den nye klimameldingen som regjeringen la frem i dag, etter flere forsinkelser.

Da Arnstadutvalget la frem sin rapport i 2010 ble det foreslått å innføre passivhus som standard i 2015. Den gangen tok Byggenæringens Landsforening dissens. Argumentet fra BNL var at organisasjonen var enige i målsettingen, men næringen trengte betydelig mer tid før den ville være i stand til å bygge passivhus.

Behovet for å heve kompetansen i næringen var for stort til at det ville være forsvarlig på påby passivhus alerede fra 2015, het det.

BNL: Ja til passivhus, nei til tidspress

Skjerpete krav

Men teksten i Stortingsmelding 21, Norsk klimapolitikk, levner ingen tvil:

"Regjeringen vil skjerpe kravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenergihus i 2020. Regjeringen vil senere fastsette bestemmelser som definerer passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Beslutningen om kravnivå gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen."

Byggenæringen har altså snakket for døve ører.

Les også:  Ja til passivhus innen 2015

Vil fjerne frykten for passivhus

http://tumigrer.tu.no:8080/migrator/ws/publication/www.tu.no/resource/binary/182555

Oljekjel forbudt

Regjeringen vil også innføre det de kaller komponentkrav for eksisterende bygg og klargjøre for hvilke byggearbeider og komponenter disse kravene skal gjelde, blant annet ut fra en vurdering av energieffekter og kostnader.

Men i klimaspørsmål er byggesektoren ingen versting. Rett nok er energibruken høy, men energibruk i bygg stod i 2010 ikke for mer enn fem prosent av norske CO2-utslipp. Disse utslippene kommer hovedsakelig fra bruk av fossilt brensel til oppvarming. Fra 2010 ble det forbudt å innstallere oljekjel for grunnlast i bygg over 500 kvadratmeter.

Nå går regjeringen et skritt lenger og all nyinstallasjon av oljekjel blir forbudt, samtidig sier regjeringen at eksisterende oljekjeler for grunnlast skal fases ut innen 2020.  Enova skal gi tilskudd til husholdninger for å få dette til.

TU mener: Passivhus fortest mulig

Eksisterende bygg

I meldingen står det at regjeringen ønsker å øke tempoet i Enovas arbeid med utfasingen av fossile brensler, og en handlingsplan om vesentlig reduksjon i samlet energibruk i bygg innen 2020 skal bli lagt frem.

Dermed synes det åpenbart at også eksisterende bygg vil bli utsatt for strengere krav og regelverk for å få ned energibruken.

Fra byggenæringen har det lenge vært pekt på at det ikke er mulig å nå regjeringens mål om kutt i utslipp uten å gjøre noe med eksisterende bygg.

Norges bygningsmasse står for om lag 40 prosent av samlet energibruk i fastlandsnorge. Nå skal det ned.

Les også: Norges første nullhus

Lave utslipp

Men utslippene fra bygninger er svært lave i Norge allerede.

I 2010 kom kun fem prosent av klimagassutslippene fra bygg, og ensten alt dette kom fra fossile brensler brukt til oppvarming.

Siden 1990 er disse utslippene redusert med 30 prosent,  hovedsakelig på grunn av mindre bruk av fossile brensler.

Flere saker om klimameldingen:

Teknologifondet mangler opptrappingsplan

Dobler klimaavgiften for oljeindustrien

– Klimameldingen gir full miljøseier 

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.