FORUM

På rett spor

I leserinnlegget til geolog Karsten Eig i TU 4308 påstås det at jeg i mitt forrige innlegg (TU 4008) skulle sette storutbygging av jernbane foran elementært vedlikehold. Det er selvfølgelig ikke korrekt, og ville dessuten blitt helt galt. Ei heller er det slik at det i virkeligheten er snakk om en enten-eller problemstilling, som geologen ordlegger seg.

Det er jo en selvfølge at helt grunnleggende vedlikehold langs eksisterende bane ligger i bunnen, for i det hele tatt å kunne drive. Det har med sikkerhet å gjøre, og er avgjørende for folks tilfredshet med jernbanen (og dermed dens livsgrunnlag).

Dessverre syndes det fortsatt på dette punktet, m.h.t.vedlikeholds-etterslep, som vi så i Oslo-tunellen i sommer. Likevel, vedlikehold er og blir et hovedfundament, og noe jeg nesten tar for gitt i en slik diskurs om jernbane-utbygging.

Neste prioritering er det jeg vil kalle “små-utbygging” langs eksisterende baner. Også dette skjer, det kommer sent, men ser ut til å komme mer og mer nå. Det er bra!

Det tredje utbyggingsnivået, større utbygginger i distriktet (dvs utenfor en 5-mils radius fra storbyene) uteblir. Dette koster ekstra, så dette er noe politikerne først må se gevinsten av, og så sette rammene.

I Norge har man, dessverre vil jeg si, tradisjon for å “klatte på“, i utbygninger, mens man i andre land har prioritert jernbane kontinuerlig i mange år. Dette har gitt resultater, se bare til Sverige;

Her har man et fullskala jernbanenett over hele landet, stort sett opp-elektrifisert, og man kvier seg heller ikke for lage ny bane i ny mark, om det trenges, Botniabanen fks.

Sågar så godt er jernbanenettet i Sverige, at Norge er nødt til å bruke det for å sende gods i eget land (Oslo-Narvik). Eller - sagt på en annen måte - så svakt er det norske!

Dette fordi et helt essensielt stykke på 20 mil mangler (og fortsatt er det 30 og 50 mil tìl Nordover, som kunne vært bygget ut med stor suksess, primært med tanke på gods).Godsapektet og jernbanens evne til langtransport ser ut til gå Eig hus forbi, men det er heldigvis et uttalt politisk mål, på lik linje med forbedringer i persontransporten.Geologen ser ut til å like å bygge i solid stein. Jeg vil da be han til å løfte blikket fra det sediment-pregede Østlandet, og invitere til nordre Nordland, der det er fjell i massevis. Her kan han kanskje si noe fornuftig om de etterlyste trasèer, og komme med noe mer konstruktivt, om det han virkelig har peiling på - stein - enn det han gjorde om jernbane og mitt leserinnlegg.

Folk står naturligvis fritt til å mene hva de vil, men man må evne å sitere (her meg) riktig ; det er et minstekrav - for både delta i debatten - og holde seg : På rett spor.

Ole Eikvasquist

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.