IT

Oppstart for Altinn II

KLAR: Fra 15. juni skal første versjon av Altinn II være klar til bruk, og nyttige tjenester med toveis kommunikasjon ventes å komme fra høsten av.
KLAR: Fra 15. juni skal første versjon av Altinn II være klar til bruk, og nyttige tjenester med toveis kommunikasjon ventes å komme fra høsten av. Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
14. juni 2010 - 07:20

Altinn II

  • En nettportal og en teknisk plattform for å utveksle informasjon elektronisk med det offentlige.
  • Løsningen utvikles av Accenture, med Microsoft som underleverandør. Basefarm har laget plattformen. Samlet kontraktsverdi 700 mnok.
  • Den nye arkitekturen skal fungere for alle sektorer, slik at offentlige virksomheter ikke bør kjøpe inn eller bygge egne løsninger for elektroniske tjenester til publikum og bedrifter.
  • Til høsten kommer versjon 2 med fokus på samhandlingstjenester som kan inkludere flere tjenesteeiere, flere brukere og flere sluttbrukertjenester samlet, men som brukerne opplever som én prosess.
  • Og da bygges løsningen ut til å kunne behandle sensitive personopplysninger.

Flere offentlige virksomheter planlegger eller er i gang med å utvikle nettbaserte tjenester på den nye Altinn-plattformen.

  • Et omfattende system for innrapportering av lønns- og personaldata i samarbeid mellom Skattedirektoratet, NAV, Statstisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene.
  • Automatisk dataflyt mellom inkassoselskaper, namsmann og Statens innkrevingssentral, der informasjonen går fra maskin til maskin, uberørt av menneskehender.
  • Nye Autosys, den nye førerkort- og motorvogntjenesten/registeret
  • Innsynstjenester, der bedrifter og borgere selv kan sjekke om informasjon om en selv er korrekt.

Den nyutviklede versjonen av tjenesteportalen Altinn skal etter planen startes opp i dag.

Og i morgen skal den være klar for nye og langt mer avanserte tjenester.

De første nyvinningene ventes imidlertid ikke før fra høsten av.Forsinket

Opprinnelig skulle denne første versjon av Altinn II vært klar i vinter, men løsningen var ikke testet tilstrekkelig til at prosjektledelsen våget å starte opp.

Dermed ble det utsatt i et halvt år til trafikken med selvangivelsen og en momsrunde hadde gitt seg.

Les mer her: Flaggskipet har grunnstøttProsjektstaben har jobbet i helgen med de siste detaljene, og den endelige beslutningen om å ta i bruk Altinn II fattes mandag formiddag.Ny arkitektur

- Versjon 1 av Altinn II handler først og fremst om å få på plass en ny arkitektur og en ny tjenesteutviklingsløsning, som gjør at Altinn-etatene kan lage enda bedre skjema og tjenester i framtida. Skjema og tjenester fra den nye tjenesteutviklingsløsningen vil se og føles litt annerledes ut enn man er vant til med dagens utgave av Altinn, blant annet med dynaisk sidebredde, skriver prosjektledelsen i en pressemelding.New look

"Min hovedside" har fått nytt utseende og nye kategorier i arbeidslista:

NY: Hovedsiden i nye Altinn får et noe annet preg med flere funksjoner enn dagens utgave.

De nye kategoriene er:

- til behandling, dvs. alle skjema som er under arbeid og meldinger som ikke er lest

- til behandling av andre, dvs. alle skjema under arbeid du har rett til å lese, men som andre må behandle fordi du ikke har rettigheter til det

- mottatte meldinger, dvs. alle meldinger fra det offentlige

- sendt og arkivert, dvs. alle skjema som er sendt inn.Filter

Avansert søk på ”Min hovedside” går ut på at man kan filtrere på hvem man rapporterer for, periode, skjema, etat, status og referansenummer.

Resultatet av søket kan eksporteres til en fil, slik at for eksempel revisorer og regnskapsførere kan følge opp diverse klienter i et regneark.

Les mer om: