OFFSHORE

Opprydding på Ekofisk

Plattformene skal bringes til land for materialgjenvinning. Vedtaket er i overensstemmelse med Norges forpliktelser overfor Ospar-kommisjonen og det norske regelverket som krever at oljeinstallasjoner fjernes etter bruk. Phillips Petroleum har som operatør på vegne av rettighetshaverne i Ekofisk utarbeidet en avslutningsplan for oppryddingen i området.

11 av plattformene samt Ekofisktankens overbygning skal bort innen 2013. Når de tre resterende plattformene skal fjernes, vedtas når beslutningen er tatt om når de tas ut av drift. Ekofisktankens skjebne skal behandles i en egen stortingsproposisjon i løpet av første halvår 2002.

Skrot som stammer fra aktiviteten i Ekofisk-området, vil bli fjernet. For avfallsmateriale fra boring, såkalt borekaks, finnes ingen løsning som synes å være mer hensiktsmessig enn la det ligge der det ligger.

Phillips planlegger å ta i bruk ny teknologi som kan redusere kostnadene ved opprydningen betraktelig. - Tidsplanen for gjennomføringen av Ekofisk I-disponeringen tar høyde for at feltet er i full drift og at det i de kommende årene vil være stor aktivitet relatert til produksjon i området, samt iverksetting av tiltak for å effektivisere driften, skriver selskapet på sin hjemmeside.

Kontraktsprosessen for fjerning av ståloverbygningen på Ekofisk-tanken og fjerning av de to pumpeplattformene Norpipe 36/22 A og 37/4 A er allerede godt i gang. Fordi myndighetenes godkjennelse dro noe ut i forhold til opprinnelig plan, vil tildelingen av kontrakten for disse arbeidene bli forskjøvet frem til juni 2002.

Statens andel av fjerningsutgiftene på Ekofisk I blir omlag 2/3 av de totale utgiftene.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.