OLJE OG GASS

Opposisjonen: Hele Utsira må ha kraft fra land

Regjeringen må stille krav om kabel, krever Stortings-flertallet.

Regjeringen må i vilkårene for Johan Sverdrup-feltet stille krav om kabelforbindelse mellom de ulike installasjonene på Utsirahøyden, krever et flertall på Stortinget.

Flertallet består av Ap, SV, Sp, KrF, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

– I all omtale av prosjektet hittil har Stortinget hatt klar forventning til at denne utbyggingen også skal gi en kraft fra land-løsning for hele Utsiraområdet. Norges ambisjoner om reduksjon av klimagassutslipp vil ikke realiseres om vi ikke får dette til, heter det en felles pressemelding fra partiene fredag.

– Etter at de involverte selskapene på slutten av fjoråret gikk bort fra planen om å forsyne hele Utsira-området har det blitt skapt uklarhet om hvorvidt Stortingets forventning om kraft fra land løsning vil bli innfridd. Statsråden og regjeringen har ikke bidratt til klargjøring, lyder det videre.

Klar beskjed

Oljeselskapene som er operatører på Utsirahøyden har god tid til å rette seg etter opposisjonens krav om full elektrifisering, påpeker Marit Arnstad (Sp).

– En klar beskjed til statsråden og også et klart signal til selskapene om hvilken jobb som må gjøres, sa Arnstad om enigheten som ble presentert av opposisjonspartienes medlemmer i Stortingets energi- og miljøkomité fredag.

Arnstad mener flertallet, som nå står fram, i realiteten har eksistert i lang tid. Det var viktig å legge kortene på bordet, slik at selskapene har god tid på seg, påpeker hun.

– Jeg er overbevist om at selskapene er i stand til å løse dette på en svært god måte. Nå har de et år på seg før plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup skal behandles i Stortinget, sa Arnstad

Det er tre operatører i området: Statoil, Lundin og Det norske oljeselskap. Lundin er operatør for Edvard Grieg-utbyggingen, Det norske oljeselskap for Ivar Aasen og Statoil for Gina Krog og Johan Sverdrup.

– Det var nødvendig ut ifra den debatten som har vært de siste tre-fire månedene, å få et flertall som i realiteten har vært der i lang tid, nedfelt i et vedtak i Stortinget, mener Arnstad.

Skuffet regjering

Opposisjonspartiene opptrer uansvarlig og uryddig og setter framtidige investeringer i oljesektoren i fare, mener Fremskrittspartiet.

– Jeg visste ikke noe om dette, sier parlamentarisk nestleder Gjermund Hagesæter i Fremskrittspartiet til NTB.

– Når man skal fatte viktige beslutninger som dette, må grunnlaget være godt. Man må vite hva slags kostnader man påfører skattebetalerne. Det er ikke gjort, sier han.

Frps energi- og miljøpolitiske talsmann Oskar Grimstad antyder at KrF og Venstre har forbrutt seg mot samarbeidsavtalen med regjeringen.

– Det er i plattformen understreket en konsultasjonsavtale, og jeg vil håpe de tar avtaleteksten på alvor. Enten har du konsultert eller så har du ikke gjort det, sier han til NTB.

Ekstrautgifter

Hagesæter anfører at KrFs og Venstres holdning har vært velkjent lenge, men han er likevel sterkt kritisk til framferden.

– Stortingsflertallet påfører nå skattebetalerne store ekstrautgifter og skaper usikkerhet om forutsigbarheten til industriens rammevilkår. Det kan dempe lysten på investeringer i Norge. 

Samarbeidsavtalen er ikke brutt, mener Høyres Nikolai Astrup. Han er likevel skuffet og overrasket over at opposisjonen etter hans mening valgte å kuppe prosessen rundt Utsira-saken.

– Jeg mener dette ikke er brudd med samarbeidsavtalen, fordi det har vært kontakt mellom partiene i forkant og partienes standpunkter har vært kjent, sier Høyres parlamentariske nestleder til NTB.

– Men jeg mener denne saken hadde fortjent at vi behandlet den i komiteen med alle partier – at den ikke ble kuppet av opposisjonen før vi hadde kommet i gang og satt oss til bordet, understreker han.

Opposisjonspartiene Ap, SV, Sp, KrF, Venstre og De Grønne er enige om å be regjeringen kreve kraft fra land til alle feltene på Utsira-høyden. Dette anses som et viktig tiltak for å nå Norges klimamål.

Astrup hadde håpet på en bredest mulig enighet i Stortinget når rammevilkårene for et så stort industriprosjekt skal endres.

– Da er det viktig at vi har en ryddig og ordentlig behandling i Stortinget. Jeg er skuffet over at opposisjonspartiene ikke forstår det, sier Høyre-politikeren.