IT

Ønsker lovregulering av piratjegerne

Informasjonsdirektør Ove Skåra, Datatilsynet.
Informasjonsdirektør Ove Skåra, Datatilsynet. Bilde: Espen Zachariassen

Advokatfirmaet Simonsens konsesjon til å etterforske fildelere har gått ut. Simonsen har søkt Datatilsynet om fornyet konsesjon.

I 2006 fikk advokatfirmaet Simonsen midlertidig konsesjon fra Datatilsynet. Konsesjonen ga dem rett til å registrere kallenavn, IP-adresse, og fillister som viser hvilke musikkspor, filmer eller TV-serier som blir delt via fildelingsnettverk. Hensikten er å skaffe nok opplysninger til å kunne anmelde ulovlig fildeling til politiet, fremme et sivilt søksmål, eller å rette henvendelser til enkelte fildelere via nettleverandørene.

Se oversikt:

Ba om endring av åndsverkloven

Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet, sier saken reiser prinsipielle spørsmål. Datatilsynet har savnet politisk diskusjon om temaet under hele prosessen.

Da Datatilsynet ga konsesjon til advokatfirmaet Simonsen i 2006, sendte de et brev til Kulturdepartementet og Justisdepartementet. Der ba de om endring av åndsverkloven. Begrunnelsen var at lovendring var nødvendig dersom rettighetshaverne skulle forfølge lovbrudd.

Mangler lovregulering

Politiets etterforskning er regulert i straffeprosessloven. Enkelte metoder, som infiltrasjon og provokasjon, kan bare brukes når kravene i Riksadvokatens retningslinjer er oppfylt. Vaktselskaper må følge tilsvarende regler gjennom lov om vaktvirksomhet.

Advokatfirmaet Simonsen er ikke underlagt tilsvarende lovgivning og retningslinjer. I sin etterforskning reguleres de av midlertidige konsesjoner og jevnlige møter med Datatilsynet.

- Midlertidig betyr midlertidig

Skåra mener det må endres:

- Når noe er midlertidig, er det jo meningen at det skal være midlertidig. Og så må kulturministeren og justisministeren komme med uttalelser om hvordan tilsvarende saker bør reguleres. Vi har ikke så sterke synspunkter om nøyaktig hvordan et regelverk bør være, men lovendringer bør angi grensene for virkemidlene rettighetshaverne kan bruke.

Skåra ønsker seg klare regler for å skape forutsigbarhet i bransjen. Han sier dagens mangel på regulering gir et uoversiktlig bilde.

Les også:

Vurderer saken

På fredag den 12. juni skal Datatilsynet ha et møte for å vurdere Simonsens ønske om forlenget konsesjon. Saken vil imidlertid ikke bli avgjort med en gang.

Guro Slettemark er juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet og har vært saksbehandler i Simonsens sak hele tiden. Hun forteller at Datatilsynet nå skal oppdatere seg på hvor saken står. De må blant annet vurdere hva som skjer politisk.

Kommentar: Hvor er politikerne?

Fortsetter etterforskningen

- Vi har etterlyst politiske reaksjoner i saken hele tiden, sier Slettemark.

- Politikerne har ikke fulgt vår oppfordring, og det burde de gjort, sier Skåra.

Simonsen kan fortsette etterforskningen mens Datatilsynet vurderer saken. Får de ikke innvilget forlenget konsesjon, må de imidlertid avslutte etterforskningen.

Les også: – Dommen burde vært offentliggjort

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.