OLJE OG GASS

Oljesandforbud: Ikke dramatisk

INJISERING: I Alberta skal StatoilHydro utvinne den tyngste oljen ved hjelp av dampinjeksjon. Metoden kalles Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD).
INJISERING: I Alberta skal StatoilHydro utvinne den tyngste oljen ved hjelp av dampinjeksjon. Metoden kalles Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD).

Delstaten California vil forby kjøp av tungolje som fører til store CO 2-utslipp.

Det kan også ramme StatoilHydros oljesandfelt i Alberta i Canada, og muligheten er der for at også andre amerikanske stater velger å følge Californias eksempel.

Les også: - Oljeforbud kan skade handelsforholdet
Oljesand kan bli forbudt
- Grip inn mot StatoilHydro

StatoilHydro skal lete etter olje utenfor Alaska

- Urealistisk forbud

Oljeaksjeanalytiker Gudmund Halle Isfeldt i DnBNOR Markets mener det er urealistisk at USA vil forby import av olje fra oljesandproduksjon i delstatene Alberta og Saskatewan i Canada.

- Det produseres godt over en 1 million fat olje daglig fra oljesand og det meste går i rørledning rett sydover til USA. Dette vil øke til 4 millioner fat daglig i 2020. Canada er USAs største og mest stabile oljeleverandør, sier Isfeldt.

1/5 fra Canada

20 prosent av USAs import, eller cirka 1,9-2,0 millioner fat daglig, kommer fra Canada. 15% kommer fra Saudi-Arabia, 15% fra Mexico, 12% fra Venezuela og 12% fra Nigeria.

- USAs administrasjon har over flere tiår helt klart sagt at de ønsker mer olje levert fra kilder utenfor Midtøsten. Canada kan potensielt øke sin andel av USAs import fra 20% i dag til 50% fra idag til 2020, sier Isfeldt.

Prisdrivende

Dersom California får med seg USA på å forby import av tungolje ville dette fått visse følger for oljesandprodusentene. Oljen kan bli dyrere som følge av CO 2-kvoter, miljøavgifter og konkrete tiltak som må gjøres i forbindelse med produksjonsprosessen.

Ifølge Istad driver dette utvinningskostnadene noe opp, men samtidig kan det i stor grad kunne balanseres av teknologiutvikling, som over tid, driver utvinnings- og utviklingskostnadene ned.

– Mange alternativer

– Allerede nå sliter mange modne felt med å opprettholde produksjon på verdensbasis. Daglig verdensproduksjon lå på 85,7 millioner fat i 2007. Denne forventes å øke til 87,8 millioner fat i 2008. Forbruket og etterspørselen øker, spesielt i Asia. Med et moderat vekstanslag for verdensøkonomien fremover vil det i 2012 bli behov for netto 26 millioner fat fra nye oljefelt. StatoilHydro vil starte pilotproduksjon på omlag 20.000 fat per dag i 2010 og vi forventer at selskapets produksjon ligger på 0,2 millioner fat i 2020, sier Isfeldt.

Isfeldt sier oljesand fra Canada reduserer usikkerheten USA har, siden de da slipper å frakte oljen over lange avstander. Samtidig forstår han miljøaspektet:

– Oljesand er ganske skittent, men det er et stort behov i markedet. Nå importerer USA bare 20 prosent av sin olje fra Canada: Det er 2 millioner fat, mens de kunne ha importert 5 millioner fat. I 2020 kan de i teorien øke sin import til 50 prosent, selv om dette selvfølgelig også er olje Asia vil ha en del av. Da kunne de ha kvittet seg med tvilsomme oljeleverandører som Venezuela. Men vil de ikke ha oljen fra oljesand så har de mange andre alternativer, sier Isfeldt.

Bytt heller ut bilparken

Gudmund Isfeldt sier verden vil trenge oljesand uansett hva USA velger å gjøre. Dessuten mener han det er en raskere og mer rasjonell vei til målet om å redusere utslippene til atmosfæren som samtidig bidrar til et betydelig lavere importbehov i fremtiden.

– Skal de gjøre noe effektivt for miljøet burde de redusere egen bilbruk og fjernet amerikanske bensinslukende biler fra veien. De kan gå aggressivt til verks og skifte ut egen bilpark med hybridbiler og bevisst gå over til biler med lavt drivstofforbruk. USA har råd til å gjøre noe med miljøet, og kan ved enkle grep skifte til en mer miljøvennlig bilpark, framholder Isfeldt.

Og det er kanskje ikke en så dum idé: California alene har en av verdens største bilparker, med 26 millioner biler.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.