KARRIERE

Oljeingeniører bruker lengst tid på å finne seg nytt arbeid

Men flere kommer seg ut i jobb etter arbeidsledighet.

Oljeingeniører forblir arbeidssøkere lenger enn andre yrkesgrupper, men også lenger enn andre typer ingeniører, viser en ny analyse fra Nav.
Oljeingeniører forblir arbeidssøkere lenger enn andre yrkesgrupper, men også lenger enn andre typer ingeniører, viser en ny analyse fra Nav. Bilde: Statoil

En ny analyse gjennomført av Nav viser at ingeniører og sivilingeniører fra oljesektoren går lenger ledige enn andre arbeidssøkere.

Samtidig er det slik at en større andel av dem kommer i jobb etter endt arbeidssøkerperiode enn gjennomsnittet.

Faktisk er det flere av oljeingeniørene som finner seg nytt arbeid enn de andre gruppene ingeniører og sivilingeniører. 

Analysen har tatt for seg alle som meldte seg som arbeidssøkere mellom juli 2014 og juli 2015, i alt 208.000 personer.

1 av 4 ledige i minst 16 måneder

Ingeniører og sivilingeniører med bakgrunn fra petroleumsyrker har lengre varighet som arbeidssøkere enn gjennomsnittet av alle arbeidssøkere.

I utvalget er 38 prosent arbeidssøkere i mindre enn to måneder. For oljeingeniører er dette langt lavere, med rundt 25 prosent som kun er ledige i opptil to måneder. 

Andelen av alle arbeidssøkerne som fremdeles er registrert hos Nav etter 16 måneder er på 11 prosent, mens det blant ingeniørene innen petroleumsyrker var 25 prosent igjen etter like lang tid.

Andelen blant ingeniørene innen petroleumsyrker er også åtte prosentpoeng høyere enn for yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag samlet.

Blant sivilingeniørene innen geofag, petroleumsteknologi og metallurgi, var det 24 prosent igjen etter 16 måneder.

Flere oljeingeniører kommer i jobb

Etter avsluttet arbeidssøkerperiode er det likevel en høyere andel av oljeingeniørene som kommer i jobb, sammenliknet med andre arbeidssøkere viser analysen.

Dette gjelder både sammenlignet med andre ingeniører og sivilingeniører, og med gjennomsnittet for alle arbeidssøkere.

I yrkesgruppen ingeniører og teknikere er 70 prosent registrert som arbeidstakere to måneder etter at de slutter å registrere seg som arbeidssøkere hos Nav.

Dette er fem prosentpoeng høyere enn i gruppen ingeniør- og ikt-fag, og hele 12 prosentpoeng høyere enn for arbeidssøkere generelt.

Nav ser også at en høyere andel av ingeniørene og sivilingeniørene innen petroleumsyrker kommer i arbeid sammenliknet med andre arbeidssøkende ingeniører og sivilingeniører.

– Trolig kan den høye andelen som kommer i arbeid forklares med egenskaper ved arbeidssøkerne. Både ingeniørene og sivilingeniørene innen petroleumsyrker er mer etablert på arbeidsmarkedet enn de andre yrkesgruppene vi sammenlikner med. De er eldre og har mer arbeidserfaring, skriver Nav.

– Det er positivt å se at ingeniører og sivilingeniører fra oljesektoren flytter på seg eller bytter bransje for å få jobb, og at mange finner ny jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i en melding fra Nav.

30 prosent bytter næring

Nedgangen i oljesektoren har ført til at arbeidsmarkedet er stadig mer todelt mellom Sør- og Vestlandet og resten av landet. Samtidig som flere Vestlandsfylker har opplevd økt ledighet, har mange fylker opplevd et arbeidsmarked med liten eller ingen ledighetsøkning.

I en slik situasjon er høy mobilitet blant arbeidssøkere viktigere enn før, påpeker Nav.

Analysen viser at ingeniører og sivilingeniører i større grad enn andre arbeidssøkere flytter på seg eller bytter bransje for å få jobb.

I overkant av 30 prosent av ingeniørene og 40 prosent av sivilingeniørene innen petroleumsyrker har tatt jobb i en annen kommune enn tidligere etter at perioden som arbeidssøker er over, viser analysen.  

Videre er det henholdsvis 30 og 34 prosent av ingeniørene som har tatt jobb i en annen næring enn tidligere.

Ledigheten steg med 362 prosent

Innen yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag steg bruttoledigheten med hele 57 prosent, tilsvarende 2300 personer i perioden. Ledighetsoppgangen skyldes i hovedsak en oppgang for ingeniøryrkene, og særlig for dem med bakgrunn fra petroleumsyrker.

Ledigheten for ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi steg med 362 prosent i den aktuelle perioden. Ledigheten for sivilingeniører innen geofag, petroleumsteknologi og metallurgi steg med 454 prosent.

Over 50 prosent av ingeniørene og sivilingeniørene med bakgrunn fra petroleumsyrker bodde i Rogaland eller Hordaland da de meldte seg hos Nav som arbeidssøkere.

Blant alle arbeidssøkerne i utvalget er gjennomsnittsalderen 34 år. For yrkesgruppen ingeniør- og ikt-fag er snittalderen nesten fire år høyere, og nesten ti år høyere for sivilingeniørene innen petroleumsyrket.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.