OLJE OG GASS

- Oljeforbud kan skade handelsforholdet

StatoilHydros direktør for samfunnskontakt i Canada, Robert Skinner, holdt foredrag om StatoilHydros oljesandvirksomhet i Hydros lokaler på Vækerø 12. februar.
StatoilHydros direktør for samfunnskontakt i Canada, Robert Skinner, holdt foredrag om StatoilHydros oljesandvirksomhet i Hydros lokaler på Vækerø 12. februar.

Robert Skinner, StatoilHydros direktør for samfunnskontakt i Canada, mener Californias forslag om å forby kjøp av tungolje som medfører store CO 2-utslipp aldri vil realiseres.

Misnøye i Washington

– De har lagt frem dette forslaget som en del av en politisk prosess, uten å vite hvordan det skal implementeres. Jeg vet at den amerikanske regjeringen ikke er tilfreds med forslaget, fordi det påvirker det svært viktige handelsforholdet USA har til Canada, sier Skinner.

Liten kunde

Han sier at et eventuelt gjennomslag for lovendringen i California ikke har betydning for oljesand-industrien i Canada, siden de i utgangspunktet eksporterer svært lite olje til California.

Men han tror ikke delstaten vil vedta noe som kan få så negativ innvirkning på handelssamarbeidet med nabolandet i nord.

Ubetenksomt

– Canada er USAs største leverandør av olje og oljeprodukter, så dette forslaget er et eksempel på noe politikerne kommer med uten å tenke seg om, sier Skinner, som samtidig stiller spørsmål ved hvordan California har tenkt å kontrollere hvor råoljen kommer fra etter den er blandet i raffineriene.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.