OLJE OG GASS

Hei, oljearbeider. Du er ikke glemt!

Vi i TU skal være tydelige på hvor vi står – og hva vi mener.

Valhall-feltet, Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Valhall-feltet, Nordsjøen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Bilde: Larsen, Håkon Mosvold

Energiprodusentene må redusere utvinning og bruk av hydrokarboner. Her hjemme vil det bli økt motstand mot videre utbygging av olje- og gassfelt. Entusiasmen og kravet om bruk av renere energiformer vil øke. Det er bare å ta det inn over seg. Også for oss i TU.

Det hender vi får kjeft i TU. Eller tilbakemeldinger om indignasjon. For eksempel om vi skriver Kwh i stedet for kWh. Slikt bør ikke skje. Vi bør naturligvis vite bedre. 

Noe annet er det likevel når enkelte av våre lesere føler at TU forlater dem. Enkelte av våre lesere "i oljå" kan nok føle det slik nå. For vi har jo vitterlig dreid fokus og blitt mer opptatt av nye energiformer enn hva vi tidligere var av olje og gass.

Da er det forståelig om noen føler seg "forlatt".

De, som har skapt så store verdier for Norge, behandles i økende grad som involverte i en annenrangs industri. De pleide å være de mest populære. De med høyest lønninger. De som virkelig skapte (og fortsatt skaper) store verdier for landet. Som besørget velferden – og som i betydelig grad bidro til at landet vi bor i er blant verdens rikeste og beste land å bo i.

Hva står TU for?

De siste par årene har imidlertid vinden snudd. Petroleumsindustrien får stadig mer pes. Det snakkes åpent om at petroleum er en "skitten bransje" – og at verden ikke tåler mer produksjon av det som tidligere ble betegnet som sort gull. Da er det ikke rart at de som i årevis gjorde sitt til å sikre og utvikle gode løsninger for oljeindustrien nå kan føle avmakt.

Det kan derfor være greit at vi, i TU, er tydelige på hvor vi står – og hva vi mener:

 • Vi vet at klimaet har endret seg gjennom millioner av år. Det er likevel ingen tvil om at mennesket har bidratt til at endringene nå er store. Noe må gjøres. Og det haster.
 • Det norske olje- og gasseventyret er fortsatt et eventyr. Intet land i verden har fått til det vi har: Å utvikle en bransje slik at fellesskapet får en betydelig andel av resultatet (Statens pensjonsfond utland).
 • De som bidrar – og har bidratt – til å utvikle bransjen, har gjort en formidabel jobb for landet og for vårt utgangspunkt til å håndtere fremtiden.
 • Deres innsats har også bidratt til en viktig og imponerende utvikling av teknologi og produkter som også vil vise seg nyttig innen andre og nye bransjer og industrier.
 • For petroleumsbransjen selv vil det være fornuftig å ta inn over seg at det å brenne av de resterende hydrokarbonene ikke er mulig uten fatale følger for klima og miljø. Det kan også vise seg å bli lønnsomt å gi seg i tide. 
 • Argumentet om at vi er de som kan utvinne petroleum med lavest utslipp er tynt. Det stemmer i hvert fall ikke for all vår virksomhet – og fremstår litt som «et av de siste argumentene på listen». Og vi må i hvert fall sørge for at vi leverer på argumentet - og ikke ha produksjon som gjør at vi blir tatt med "buksene nede".
 • Til tross for en gledelig vekst og utvikling innen fornybar energi, er vi forberedt på at oljeprisen vil nå nye høyder de neste årene. Prospektene for nye oljefelt har tørket inn. Det kan føre til at etterspørselen blir større enn hva oljeselskapene kan levere. Dette kan komme til å skje flere ganger de neste tiårene, for det vil ta langt tid å gjøre seg uavhengig av petroleum.
 • På sikt er vi imidlertid ikke i tvil om at nye – og renere – energibærere vil slukke det meste av petroleumsbehovet i verden. Transport vil bli elektrisk. Vi vil finne gode måter å lagre kraft på, slik at sol og vind vil kunne levere elektrisitet selv når det er "vindstille i stummende mørke". Hvor lang tid det tar før vi kommer dit, vet vi ikke. Men det kommer. Garantert.
 • Overgangen til renere energibærere kommer ikke bare på grunn av behovet for renere energi. Det kommer også fordi energi fra sol og vind er billigere og enklere å etablere og produsere – og vil bli mer attraktivt for investorene å satse på.
 • Verden står overfor et knippe store utfordringer. Klima, miljø, forsøpling, flom av mikroplast, ren energi, raskt aldrende befolkning og helse er noen av dem. Vi mener at teknologer og teknologi i høy grad vil bidra til å løse disse utfordringene.
 • Den kunnskapen og teknologien oljealderen har gitt oss, er viktig for å løse fremtidens utfordringer. Å få «oljeteknologene» på banen vil bety mye i så måte.
 • I TU er vi – stort sett – optimister og tror at mange av utfordringene vil bli løst i tide.
 • Inntektsmodellen og lønnsomheten fra oljeindustrien kommer vi ikke til å klare å gjenskape. Med mindre vi finner rekordforekomster av gull eller diamanter på norsk territorium. Nettopp derfor er det viktig å få med oss de inntektene vi kan fra den petroleumsaktiviteten vi allerede har. 

Her hjemme er det imidlertid ingen tvil om at vi som petroleumsnasjon har og får noen spesielle utfordringer. Det er uvisst hvordan de neste årene vil utvikle seg. Oljeprisen vil ganske sikkert svinge. Motstanden mot videre utbygging vil sannsynligvis tilta. Entusiasmen og kravet om bruk av renere energiformer vil øke.

Det er ikke det samme som at jobben som er gjort på norsk sokkel de siste 50 årene skal snakkes ned. Innsatsen der, inntektene derfra og all teknologien som er utviklet, gir et godt utgangspunkt for fremtidens utfordringer.

Fremtidens løsninger

For TU betyr utviklingen at vi dreier vår dekning enda mer i retning av fremtidens løsninger. Vi har alltid vært interessert i ny teknologi, men nå skjer det mye - på så mange områder - at vi velger å fokusere enda mer på nye teknologier og satsinger.

Det vil imidlertid ikke bety at vi slutter å dekke petroleumsnæringen. Den vil være viktig for TU i mange år ennå. Ikke minst vil vi være opptatt av ny teknologi som gjør leting, utbygging og utvinning enda mer effektivt og med et lavere karbonavtrykk. Og ikke minst teknologi som kan overføres videre fra petroleumsaktiviteter til andre områder. 

For, uansett hvor optimistiske vi er for en karbonfri fremtid, vil vi trenge petroleumsaktiviteten lang tid ennå. Og ikke minst de nærmest uerstattelige inntektene den fremdeles skaper. 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.