NYHETSBREV

Øker innsatsen i regionene

Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn blir arena for regional temadag 14. januar neste år.
Høgskolen i Telemark, studiested Porsgrunn blir arena for regional temadag 14. januar neste år.Bilde: HiT

Temadager 2016

Vi vil i år ytterligere styrke vår tilstedeværelse i landets regioner. Vi har etablert temadager i Kristiansand, Grenland og Bergen. I tillegg er vi godt i gang med etablering i Ålesund, hvor vi planlegger å avholde temadag våren 2016.

Planlagte temadager 2015/2016:

  • Kristiansand: 8. desember, Universitetet i Agder–Grimstad
  • Grenland: 14. januar, Høgskolen i Telemark–Porsgrunn
  • Bergen: Januar, (dato kommer) Høgskolen i Bergen
  • Ålesund: Våren 2016, (dato kommer) Høgskolen i Ålesund

Ny NFA-ekspert i instrumentering

  • Kjetil Fjalestad er NFAs nye ekspert innen fagområdet instrumentering.
  • Fjalestad er overingeniør ved Statoils Forskningssenter i avdeling for brønnoptimalisering. Han er uteksaminert fra NTH Teknisk Kybernetikk i 1990, og har jobbet hovedsakelig med ulike oppgaver innenfor regulering, instrumentering, estimering og optimalisering i Norsk Hydro og Statoil siden 1991. Han har også undervist i fagene instrumenterings- og reguleringsteknikk.
  • Kjetil Fjalestad inngår i gruppen av til sammen sju eksperter i NFA. Grupper består i tillegg av Rune Volden (Avanserte fartøyer), Sigurd Skogestad (Prosesskontroll), Helge Mordt (Industriell IT), Espen Remme (Medisinsk teknologi), Geir Hovland (Robotteknologi) og Trond Bertmand (Olje og gass – Subsea)

Målsettingen for temadagene er å belyse faglige aktiviteter innen automatisering i regionen, samt å se på hvilke utfordringer og muligheter som finnes. NFA ønsker å bidra til at det faglige samarbeidet innen automatisering i regionene styrkes.

Lav terskel – regionale fagkomiteer

Temadagene skiller seg fra våre øvrige konferanser ved at de som regel er begrenset til en halv dag. I tillegg skal terskelen for deltakelse være lav, både når det gjelder reisevei, tidsbruk og kostnad. Mens våre konferanser har en nasjonal målgruppe, vil temadagene ha tematikk som er mest relevant for den regionen hvor temadagen arrangeres.

I hver region settes det ned en fagkomité bestående av representanter fra relevante bedrifter i regionen.

Komiteene er bredt sammensatt, og skal ideelt bestå av representanter for alle typer virksomheter i regionen som jobber innen automatisering. Forskning og undervisning er også som regel representert i komiteen. Komiteen jobber fram det faglige programmet for konferansen, og sørger for at temadagens innhold er relevant for de utfordringer og muligheter som industrien opplever i den aktuelle regionen.

Les: NFA-leder blir pensjonist

Studentene skal med

Temadagene arrangeres ofte på høyskoler eller universiteter. Dette gir større mulighet for at studentene kan delta, ettersom arrangementet holdes på deres egen skole. Dermed slipper de utgifter til reise, i tillegg til at de går glipp av minst mulig undervisning. For studentene er viktige for NFA, også når vi arrangerer temadager. Noe av hensikten med disse arrangementene er nemlig å skape en arena der lokale bedrifter og studenter kan møtes. Studentene får høre hva de regionale bedriftene driver med, og får et innblikk i hva som venter i yrkeslivet etter endt utdanning.

I tillegg kan student og bedrift knytte viktig kontakt med tanke på fremtidig praksisplass, sommerjobb eller fast jobb. Dette er også svært interessant for bedriftene, som på denne måten får markedsført seg overfor relevante studenter.

Les: NFA setter pris på studentene

Forskningsmiljøer møter næringsliv

Over hele landet ser vi at det dannes ulike næringsklynger og nettverk. Her skapes det mange spennende allianser mellom næringsliv, utdanning og forskning innen ulike teknologigrener, og det utvikles innovative løsninger som er viktige for den fremtidige industrien. Det å lære av hverandre på tvers av virksomhetsområder, utveksle erfaring og kompetanse og skape nye vekstmuligheter er i tråd med NFAs misjon og målsetting. Også på dette området spiller NFAs temadager en viktig rolle. Vi trekker ofte inn utdannings- og forskningsinstitusjoner i temadagene, og skaper på den måten viktige møteplasser mellom næringsliv og F & U.

Over hele landet ser vi at det dannes ulike næringsklynger og nettverk. Her skapes det mange spennende allianser mellom næringsliv, utdanning og forskning innen ulike teknologigrener, og det utvikles innovative løsninger som er viktige for den fremtidige industrien. Det å lære av hverandre på tvers av virksomhetsområder, utveksle erfaring og kompetanse og skape nye vekstmuligheter er i tråd med NFAs misjon og målsetting. Også på dette området spiller NFAs temadager en viktig rolle. Vi trekker ofte inn utdannings- og forskningsinstitusjoner i temadagene, og skaper på den måten viktige møteplasser mellom næringsliv og F & U.Kjetil Fjalestad, Statoil. Nytt medlem NFAs ekspertpanel innen feltet instrumentering. Ukjent

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.