Nyttårsaften importerte Norge store mengder vindkraft

Norge hadde nyttårsaften noen av de høyeste kraftprisene i Europa. Importert vindkraft fra Tyskland holder prisen nede, sier Statnett.

Nyttårsaften importerte Norge store mengder vindkraft
Kartet viser hvordan Norge importerte kraft (blå piler) fra samtlige naboland fredag 31. desember. Ifølge Statnett har Norge vært nettoimportør hele uken. Ill: Statnett.

Frisk vind i Europa har sendt de tyske kraftprisene til bunns. Den 30. og den 31. desember ble elektrisiteten i Tyskland solgt til langt under halve prisen av i Norge.

Fredag 31. januar 2021 var strømprisene i Tyskland bare en tidel av hva de var i Norge: Mens tyskerne kunne nyte priser ned mot 12 øre per kWh, var spottprisen i Sør-Norge ti ganger høyere: 1,36 kroner.

– Nå går kablene til Norge nærmest varme med kraft inn i landet, bekrefter kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett, overfor TU.

Rekordproduksjon av vind

– De siste dagene har vi importert kraft fra flere av landene rundt oss store deler av døgnet, sier Glette til TU.

Kartet viser de gjennomsnittlige energiprisene i Europa fredag 31. desember (priser i Euro per MWh.) Foto: Ill. NordPool

– Dette viser at kraftutvekslingen virker. Når prisene synker får vi import og billigere vindkraft demper prisene noe. Det betyr også at vi kan spare vann i de norske magasinene, sier han.

Tyskland stengte fredag ned tre store atomkraftverk. Vedtaket har satt 4 GW med atomkraft ut av spill. Men det har hatt liten betydning for strømprisen på kort sikt. Årsaken er stor produksjon av vindkraft i Sverige, Tyskland og Danmark.

For etter noen dager med laber bris blåser det nå mellom 6 og 7 sekundmeter på kontinentet. Det har satt fart på den tyske og danske vindkraften. Fredag ettermiddag sto vindkraften for 70 prosent av elektrisitetsproduksjonen i Tyskland. Mer enn 40 GW vindkraft var i produksjon.

– Den siste uken ser vi at det har vært betydelig mer vindkraftproduksjon som har ført til lavere priser i flere av landene rundt oss. Det betyr at vi har importert kraft store deler av døgnet fra både Tyskland, Danmark, Sverige og Nederland, sier Glette i Statnett.

Dyr gass i Storbritannia

Henrik Glette er kommunikasjonssjef i Statnett. Foto: Statnett

Nyttpårsaften var kraftprisene i Norge blant de høyeste i Europa. Bare Storbritannia og Frankrike hadde høyere strømpriser. Frankrike har hatt utfordringer med sine atomkraftverk. To store atomkraftverk, på til sammen 5,2 GW har stått stille på grunn av sikkerhetsproblemer. Frankrike har vært avhengig av kraftimport i flere uker. I Storbritannia er det høye gasspriser som har drevet opp prisen.

Også i Sverige og Danmark har strømprisene de siste dagene vært langt lavere enn i Norge. I Sverige lå prisene fredag på rundt 43 øre per kWh, mens de i Danmark lå på 42,6 øre.

Norge er forbundet til utlandet med flere kraftkabler. I mai åpnet blant annet NordLink, en ny kraftkabel mellom Norge og Tyskland. 1. oktober åpnet North Sea Link, en ny kabel mellom Norge og Storbritannia. Det har lenge vært planer om å bygge enda en kraftkabel mellom Norge og Storbritannia, den såkalte NorthConnect. Men 29. desember uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum at prosjektet skal "gravlegges,"

Les også