Elferger

Ny studie: Elferger er mer miljøvennlige enn dieselferger etter syv måneders drift

Å bygge en elferge fører til mer utslipp enn å bygge en dieselferge, men etter syv måneders drift er gapet tettet, viser ny studie.

Julie Sandnes Galaaen har skrevet masteroppgave om elferger.
Julie Sandnes Galaaen har skrevet masteroppgave om elferger. (Foto: Arne Fenstad)

Å bygge en elferge fører til mer utslipp enn å bygge en dieselferge, men etter syv måneders drift er gapet tettet, viser ny studie.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Studien viser at batterielektriske ferger er mer fordelaktige enn dieselelektriske ferger når det gjelder klima. Det har også tidligere studier vist, men i min studie har jeg brukt et mer detaljert datagrunnlag og gjort mer konservative antagelser for å se om dette faktisk stemmer. Jeg så likevel at klimaeffekten er veldig stor. I tillegg ser man forbedring på mange andre miljøeffekter, sier Julie Sandnes Galaaen.

Hun har analysert utslippene fra batterielektriske ferger gjennom hele livsløpet - fra utvinning av materialer til fergen tas ut av drift – i en masteroppgave innen industriell økologi ved NTNU.

Resultatet viser at med batterielektriske ferger reduseres utslippene med 89 prosent sammenlignet med dieselelektriske ferger i løpet av levetiden. Produksjonen av batterier fører til mer utslipp fra batterifergene enn dieselfergene under byggingen, men etter syv måneders drift er forspranget hentet inn på grunn av mindre utslipp fra driften av batterifergene.

Undersøkte Lagatun

Utslippene fra Lagatun ble undersøkt i masteroppgaven. Foto: Geir Magne Sætre

Datagrunnlaget i oppgaven er fra fergen Lagatun, en av de to elfergene som trafikkerer strekningen Flakk - Rørvik i Trøndelag. Siemens har produsert batteriene i fergen, og Galaaen skrev oppgaven i samarbeid med dem. 

Resultatene er i trå med tidligere forskning, men viser noe høyere utslipp fra batterifergen enn tidligere studier tyder på.

– Jeg gjorde litt konservative antagelser og inkluderte mer i analysen enn enkelte andre studier, mye fordi jeg fikk god data fra Siemens og andre aktører. Derfor er nok forskjellen i produksjonsutslipp større enn lignende studier. De ekstra klimagassutslippene knyttet til produksjon veies heldigvis opp av utslippsreduksjon i driftsfasen, ifølge min analyse allerede etter syv måneder. Det betyr at etter syv måneder i drift er de ekstra klimagassutslippene fra produksjon spart inn i form av unngått dieselforbruk, og videre drift fører til netto reduksjon av klimagassutslipp for fergen, sier hun.

Utslipp til ferskvann

De største negative effektene av batteriproduksjonen er fra utvinningen av metaller som kobber.

– Man får et økt forbruk av jordens metallressurser. I tillegg får man litt verre miljøeffekter for noen typer toksisitet i form av utslipp av giftige stoffer til for eksempel ferskvannsøkosystemer. Jeg vil si at forverringen er mindre enn den positive effekten som følge av reduserte klimagassutslipp og andre forbedrede miljøeffekter, men dette kommer så klart an på hva man vektlegger, sier Galaaen.

Bør resirkulere batterier

For å redusere utslippene fra batteriproduksjonen bør man resirkulere så mye som mulig av materiene i batteriene. I tillegg er det en fordel om produksjonen av deler flyttes nærmere markedet, er Galaaens råd til produsentene.

– Ved å bruke resirkulerte materialer i batteriene, forutsatt at det er mulig, kan man redusere de negative miljøeffektene ved å redusere forbruket av metaller og utslipp knyttet til produksjon. Hvis man for eksempel importerer battericellene fra Europa istedenfor Asia og bruker dem i batteriproduksjon i Norge, så kan det ytterligere forbedre prosessen, sier hun.

89 prosent kutt

Masteroppgaven ble levert i sommer og er en del av Senter for forskningsdrevet innovasjon Smart Maritime og energiforskningssenteret Ntrans. Galaaen jobber nå med klimaanalyser for Multiconsult.

– I min analyse fant jeg en reduksjon i klimagassutslipp på 89 prosent, og det er med konservative antakelser. Da tenker jeg at vi kan bli enda tryggere på at batterielektriske ferger er en god løsning, sier hun.

Her er oversikten over hvilke fergestrekninger som er eller blir elektriske:

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå