OFFSHORE

Ny oljestrategi ut på høring

STOR BYRDE: Disse skal lede landets olje og gassindustri, slik at myndihetees mål nås.
Fra venstre Stu Keller, exxonMobil, Knut Bakke Shell, Alfred Nordgård Shell, Mike Efthymiou, Shell, Arnt Olufsen, Statoil, Inger Marie Malvik, OG21, Tore Blaker, Hydro, Rolf Wiborg Oljedirektoratet, Mike Herbert, ConocoPhillips, Steinar Kvisle, Hydro
STOR BYRDE: Disse skal lede landets olje og gassindustri, slik at myndihetees mål nås. Fra venstre Stu Keller, exxonMobil, Knut Bakke Shell, Alfred Nordgård Shell, Mike Efthymiou, Shell, Arnt Olufsen, Statoil, Inger Marie Malvik, OG21, Tore Blaker, Hydro, Rolf Wiborg Oljedirektoratet, Mike Herbert, ConocoPhillips, Steinar Kvisle, Hydro

Som svar har operatørene på sokkelen, leverandørindustrien, forskninsginstitusjonene og myndighetene i samarbeid under OG21-hatten, utviklet en ny strategi.

Strategien er nå sendt ut på høring.

OG21, eller Olje og Gass for det 21 århundre er et unikt samarbeid. Det er basert på at alle sektorer med tilknytning til olje og gassindustrien i Norge, frivillig har samarbeidet seg frem til en omforent strategi for hvordan få mest mulig olje og gass ut fra norsk sokkel. Med andre ord: tilfredsstille Petroleumsloven.

Eksportartikkel

OG21-strategien skal sørge for at norsk kontinentalsokkel er konkurransedyktig. I tillegg skal den fremme teknologiutvikling slik at norsk leverandørindustri innen 2010 kan eksportere for 80 milliarder kroner.

– Norsk offshoreindustri omfatter tre prosent av befolkningen, men utgjør nær en tredel av verdiskapingen i landet. Vi må videreutvikle den og forvalte kunnskapen slik at den kommer mange generasjoner til gode, sier olje og energiminister Odd Roger Enksen til Teknisk Ukeblad.Åtte hovedområder

Det grunnlaget som er lagt i OG21 samarbeide vil være førende for bruk av forskningsmidlene som disponeres gjennom Petromaks-programmet og Demo2000. Det opprettes åtte grupper med deltagere fra alle de forskjellige aktørene hvor hver av gruppen skal sette sine prioriteringer innenfor sin fagområder. Disse gruppene kalles Technology Target Areas. De åtte TTAene er:

  1. Miljøteknologi
  2. Lete og reservoar karakterisering (sikrere og billigere leting og på vising av hydrokarboner)
  3. Økt utvinning
  4. Billigere boring og brønnvedlikehold
  5. Integrerte operssjoner sog sanntidsovervåking av reservoar
  6. Undervanns prosessering
  7. Dypvannsteknologi
  8. Gassteknologi

Av disse dekker syv temaer oppstrømsaktiviteter, mens gassteknolog er knyttet til teknolog for bruk av gass.Ønsker mer ungdom

Styreleder i OG21, Alfred Norgård i Norske Shell mener strategien vil bidra til å gi norsk oje og gassindustri ytterligere et løft.

– Vi har allerede verdens mest miljøvennlige utvinning av olje og gass. Dette skal bli enda bedre. Vi bør alltid ligge i forkant av utviklingen. Det er det som er norsk industris styrke internasjoanlt, sier han.

Samtidig håper han at med de økte bevilgningene til olje og gassforskning, samt håp om en ytterligere fordobling, skal trekke undom til seg slik at det sikrer rekrutteringen til industrien.

– Denne industrien er proeget av alt for mange gråhårende menn. Oljeindustrien har en lysende fremtid i Norge. Vi har olje og gass i minst 100 år til, men for å nå det målet må vi ha de beste hodene inn i vår industri, understreker Norgård.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.