SOLENERGI

– Det er flere tak å ta av, vi har så vidt bare skrapt litt i overflaten

Solkraft nær firedoblet i 2016.

Solcelleanlegget på Askos lagertak på Vestby er det største som ble installert i 2016, ifølge Multiconsult.
Solcelleanlegget på Askos lagertak på Vestby er det største som ble installert i 2016, ifølge Multiconsult. Bilde: Lars Erik Olsen/Asko/Grafikk

I fjor fortalte tu.no om en pågående norsk sol-eksplosjon, etter at en ringerunde til norske solcellemontører i august viste at Norge lå an til å doble solkraftkapasiteten i 2016.

Nå er fasiten klar: Norske boligeiere og bedrifter har investert i solcelle-panel på taket i langt høyere tempo enn anslaget viste for bare et halvt år siden. 

I 2016 ble det installert over 11 MWp solceller i Norge. Det er 366 prosent mer enn i 2015, da det ble installert 2,45 MWp.

Altså nær en firedobling av installert solkraft i Norge.

10 MWp av dette er koblet til strømnettet.

Det viser de årlige markedstallene som blir publisert i dag. Tallene er samlet inn av Multiconsult på vegne av Forskningsrådet til en ekspertgruppe for solcellesystemer i Det internasjonale energibyrået (IEA).

Slutt på usikkerheten

– Det er en kraftig økning, det er det ingen tvil om, sier Øystein Holm, seniorrådgiver i Multiconsult.

Slutt på usikkerhet rundt elsertifikater for plusskunder, trekker han frem som den viktigste årsaken til økningen. På tampen av 2015 gjorde Stortinget det klart at hele strømproduksjonen fra solcelleanlegg skal ha rett til elsertifikater, og da snudde det. 

Uten usikkerheten tror Holm at vekstkurven ville blitt jevnere.

– Det bremset hele utviklingen i 2015. I 2016 kom mye som var planlagt i 2015, pluss det som ellers ville blitt bygget, sier han.

Åttedobling på næringsbygg

MWp

Megawatt-peak (MWp) betyr merkeeffekt, effektkapasitet ved standard testforhold (STC).

Solceller på tak og fasader på en rekke næringsbygg står for den største veksten i 2016.

I 2016 ble det installert hele 7,37 MWp i det såkalte næringssegmentet, mot 0,83 MWp i 2015. Økningen er på 793 prosent - altså nær en åttedobling.

– Mye av dette skulle nok vært realisert i 2015, men ble utsatt på grunn av usikkerheten, sier Holm.

Norges største fryseboks

I 2016 ble flere solcelleanlegg på over 1 MWp koblet på nettet.

Størst var anlegget på taket av Asko Vestby, med en installert effekt på 1851 kWp, altså 1,85 MWp, ifølge Multiconsult.

– Det er når sola står på og varmer som verst, at vi trenger mest elektrisitet for å holde temperaturen nede i kjøle- og fryselagrene. Produksjonsmønsteret passer perfekt, fortalte administrerende direktør i Asko Øst, André Tangerud da Teknisk Ukeblad besøkte anlegget som kjøler Norges største fryseboks.

Fulle ordrebøker

Solenergiselskapet Fusen bygger og installerer solkraftverk på næringsbygg og offentlige bygg. For dem er det gode tider. De forteller om fulle ordrebøker frem til sommeren 2017.

Omsetningen deres økte fra 11,9 i 2015 til 77 millioner kroner i 2016, meldte Finansavisen nylig.

– Vi tror at 2017 blir minst like bra som 2016, forteller prosjektdirektør Steinar Nilsen til Teknisk Ukeblad.

– Det er ingen tvil om at markedet har løsnet, sier Nilsen og trekker frem følgende:

Flere offentlige etater har med vurdering av solcelleanlegg i bestillingen på nybygg. Store næringsaktører, som Norgesgruppen, har fått øynene opp for solkraft. Flere bedrifter oppdager at de kan bruke tomme takarealer til solcelleanlegg. 

– Det er flere tak å ta av, vi har så vidt bare skrapt litt i overflaten, sier Nilsen om potensialet.

Drivkraften er særlig at prisene på solcelleanlegg har gått ned.

– Selv i Norge, med så lave strømpriser som vi har, så får du en tilbakebetaling som er grei nok. Du kan nok foreta andre investeringer med høyere avkastning, men dette er absolutt ikke bortkastede penger, sier han.

Nilsen mener det har ført til at flere aktører som tidligere har syntes solcelleanlegg har vært for dyrt nå har kommet på banen – og at det nå ikke bare er samfunnsansvar som teller.

 

Tredobling på eneboliger

Stadig flere privatpersoner får også øynene opp for å plassere solcellepaneler på taket. 

I 2016 ble det installert 3 MWp i eneboligmarkedet, mot 0,7 MWp i 2015. Altså en økning på 329 prosent, eller over en tredobling.

Tøffere konkurranse i markedet og nye forretningsmodeller har bidratt betydelig til dette. Øystein Holm i Multiconsult viser til alle leasing-ordningene som har kommet.

Konsekvensen er at kostnadene har gått ned. Prisen for et solcelleanlegg i boligmarkedet er i snitt redusert med nær 20 prosent siden 2015.

Forventet pris for solcelleanlegg for boliger (systempris) er omtrent 15 kroner pr Wp - med variasjon fra 9 til 21 kroner, ifølge Multiconsult.

Flest kunder over 50

Smart Energi er en av Norges største leverandører av solceller til privatmarkedet.

– Interessen for solceller var ekstremt stor i fjor, forteller markedssjef Morten Hagen.

De leverte omtrent 30 anlegg til privatpersoner i 2016, med en gjennomsnittlig installert effekt på 5 kWp. Han legger til at mange som kontakter selskapet først og fremst er nysgjerrige, men tenker seg mer om når de får høre om investeringskostnaden.

Smart Energi er heleid av Fredrikstad Energi og leverer hovedsakelig anlegg i Østfold og Follo.

Hagen deler kundene inn i tre grupper.

– Du har de som ser det økonomiske i det, de forstår at dersom de investerer i dette, så gir det en god avkastning over 20 år. Den andre er de grønne, som er veldig miljøbevisste og som ikke er så opptatte av hva det koster. Den tredje gruppen er de som er mer nysgjerrige på nye løsninger og teknologi, forteller han.

De fleste av selskapets kunder er over 50 år, ifølge Hagen.

Sverige og Danmark langt foran

Kan så veksten i Norge fortsette i dette tempoet?

– Veksten vil fortsette, det tror jeg, men hvor sterk er vanskelig å si. Det norske markedet er veldig lite og i startgropen fortsatt, sier Øystein Holm i Multiconsult.

Han sammenlikner Norge med nabolandene, der det i 2015 ble installert 50 MW i Sverige og 181 MW i Danmark.

– De har omtrent lik innstråling som oss og like mange takflater og folk, forteller han.

– Det viser at vi har et enormt uutnyttet potensiale som ligger der fortsatt, sier Holm.

Han mener den største bremsen i Norge er rammebetingelsene. Både strømprisene og elavgiftene er høyere i både Sverige og Danmark. I tillegg er de offentlige støtteordningene i nabolandene sterkere. Han tror også miljøbevisstheten knyttet til kraft er større i de to nabolandene.

- I Norge vokser markedet enormt, på tross av at rammebetingelsene ikke er spesielt gode, mener han.

10 GWh i året

Til sammen var det installert nær 27 MWp solkraft i Norge, ved utgangen av 2016.

Akkumulert effektkapasitet for nettilknyttede anlegg er 13,6 MWp.

Dette gir en strømproduksjon på omtrent 10 GWh i året, ifølge Multiconsult.

Samlet solkraftkapasitet i Norge.
Samlet solkraftkapasitet i Norge. Foto: Multiconsult