NETTARKIV

Norge - prototypenes hjemland

Norske fagmiljøer og norsk næringsliv blir ofte betegnet som prototypenes hjemland som skaper teknologiske suksesser, men hvor kommersiell verdiskaping og sysselsetting oftere skapes av aktører i andre land.

Dette kommer spesielt til syne nå når man er inne i en brytningsperiode med global satsing på nye kunnskapsbaserte produkter og tjenester som leveres i åpne, kunnskapsrike og gjennomsiktige markeder.

Potensial

Spesielt to forhold skaper denne situasjonen, og begge kan forbedres:

Det første er risikovillig, kompetent, aktivt og tålmodig eierskap. Det må skapes politisk grobunn for å utvikle flere og betydelig større industrielle investorkapasiteter. Disse må inneha de beslutningsevner som finnes i private beslutningsrom. Kapitalen må gis rammebetingelser og tålmodighet som gjør det attraktivt å utvikle nytt kompetansebasert næringsliv i Norge. Samtidig er det viktig at slike kapasiteter og tilhørende kompetanse etableres i alle landets regioner med nærhet til kompetansemiljøer.

Det andre punktet er virkemidler for å kommersialisere radikale nye innovasjoner. Tilgjengelige virkemidler er i dag tilpasset konkurranseregler og kontinuerlige forbedringsprosesser innenfor eksisterende næringsliv. Kommersialisering av radikalt ny kunnskap rettet mot globale markeder har særegne behov for intensitet/fokusering, kommersialiseringskompetanse og krevende/risikovillige førstekunder. Utviklingen gjennomløper flere faser, og det er behov for å skape kontinuitet og trygghet i ressurstilgangen. Ingen vinner en stafett uten bemanning av alle etapper og effektive vekslingsfelt.

Store ressurser

Det er for mye forlangt å vente internasjonale kommersielle suksesser basert på 50-100 millioner forskningsprosjekter ved bruk av etablererstipender og risikokapital/egenkapital på noen få millioner kroner. Global kommersialisering av ledende FoU-resultater krever sannsynligvis fire-fem ganger så store ressurser som den forutgående FoU-innsatsen.

Forskningsparkene arbeider for å gi gründere, som forsøker å skape kommersiell virksomhet av FoU-resultater, et enhetlig og konkurransedyktig tilbud av kapital, kompetanse og nettverk. Innovasjonsmiljøet ved Leiv Eiriksson Nyfotek har de siste 4 år skapt ca. 50 nye bedrifter, hvorav fem til ti har globalt og unikt kommersielt potensial. For at disse bedriftene skal lykkes, kan de ikke "gå rundt med hatten" i kvartalsvise emisjoner, men de må gis mye mer forutsigbare og langsiktige rammebetingelser inklusiv kompetent og aktivt eierskap og samarbeidsnettverk.

Myndighetene holder på å revidere virkemidler og aktørroller for næringsutvikling. Vi håper at næringspolitikken blir mer offensiv og langsiktig, og at den kan bli betraktet som en nasjonal investering - utgift til inntekts ervervelse. Det vil gi god samfunnsmessig avkastning.Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.