KRAFT

Norge har ikke satt av penger til å rive atomreaktorene

Ønsker avklaring. Institutt for energiteknikk (Ife) mener staten må dekke utgiftene ved en dekommisjonering deres reaktorer på Kjeller (bildet) og i Halden.
Ønsker avklaring. Institutt for energiteknikk (Ife) mener staten må dekke utgiftene ved en dekommisjonering deres reaktorer på Kjeller (bildet) og i Halden. Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
7. okt. 2014 - 14:12

Institutt for energiteknikk (Ife) har beregnet at dekommisjoneringen av atomanleggene deres skal ta 19 år og koste 1,36 milliarder kroner.

Mest omfattende blir rivingen av Haldenreaktoren, som anslås å ta 12 år og koste én milliard kroner. Rivingen av reaktoren på Kjeller skal ta fem år og koste 77 millioner kroner.

Ife er ifølge strålevernloven pålagt å starte dekommisjoneringsarbeidet umiddelbart etter at beslutningen om nedleggelse er fattet.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har slått fast at de nasjonale myndighetene er ansvarlige for å etablere mekanismer for å «sikre adekvate finansielle ressurser når det trengs for sikker dekommisjonering og for behandling av det resulterende radioaktive avfallet».

– Det vil si mer enn 80 millioner kroner per år i 12 år. Men dette er penger som ikke finnes i noen budsjetter, sier daglig leder Nils Bøhmer i miljøstiftelsen Bellona.

300 år

Det eneste som så langt settes av er de tre millioner kronene per år som Næringsdepartementet har pålagt Ife å sette av.

– Det betyr at Haldenreaktoren må fortsette i over 300 år for å få nok penger til dekommisjonering, og det vil ikke skje. Norge har undertegnet IAEA-avtalen, men jeg mener Norge bryter klart med den, siden vi ikke har noen klar finansieringsmekanisme på plass.

– Blir ikke dette kun en formalitet, siden Norge raskt kan slenge penger på bordet i et statsbudsjett eller revidert budsjett?

– Dette er ikke en formalitet, siden det vil være kostnader på 80 millioner kroner i året som løper på fra første dag etter vedtaket om nedleggelse. Ife har ikke disse pengene, de har ikke egenkapital, de ville gå konkurs, sier Bøhmer.

Han mener regjeringen må rydde opp og at det i det kommende statsbudsjettet må gis klare garantier om at Norge står ved sine forpliktelser til det internasjonale atomenergibyrået.

Les også: Oppstarten av Finlands nye kjernekraftreaktor blir minst ni år forsinket

Lenge: Med dagens finansieringsordning må Haldenreaktoren fortsette i over 300 år for å få nok penger til dekommisjoneringen, sier daglig leder Nils Bøhmer i Bellona.

Utredning til jul

DNV GL skal i samarbeid med Studsvik Nuclear, Westinghouse Electric Sweden og Samfunns- og næringslivsforskning lage en konseptvalgutredning om dekommisjonering av Ifes atomanlegg, som ifølge Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) forventes ferdigstilt i desember.

Ingen i NFD ønsker å la seg intervjue om kritikken fra Bellona, og departementet vil heller ikke svare bekreftende eller benektende på om de mener de bryter IAEA-avtalen slik Bellona hevder.

«Institutt for energiteknikk er allerede pålagt å sette av tre millioner kroner hvert år til finansiering av dekommisjonering. Størrelsen på dette beløpet er til vurdering i konseptvalgutredningen, og vil kunne endres. Hva som kommer i forslaget til statsbudsjett for 2015, blir lagt frem den 8. oktober», skriver statssekretær Lars Jacob Hiim i en e-post.

Les også: Finnmark vil importere kraft fra Russland. Tord Lien sier nei

– Bryter ikke avtalen

Ifes kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm jr. mener finansieringen må sikres av staten.

I fjor konkluderte regjeringsadvokaten med at staten, ut fra sin tilknytning til Ifes virksomhet og drift av de to reaktorene, har et ansvar for å garantere at kostnader ved dekommisjoneringen blir dekket.

I sin innstilling til konsesjon for Haldenreaktoren i mai i år vurderer Statens strålevern det dit hen at det foreligger «tilstrekkelig grunnlag for, i en senere situasjon og ut fra konkret vurdering, å kunne utløse tilstrekkelige midler til å håndtere en forsvarlig avvikling og dekommisjonering av Ifes anlegg».

I statsbudsjettet som ble lagt fram i fjor høst viser Nærings- og handelsdepartementet dessuten til at det i vilkårene for konsesjonene for atomreaktorene ble «lagt til grunn at staten har tilkjennegitt et finansielt medansvar for framtidig dekommisjonering».

Da skrev departementet også at de arbeider med å etablere en finansieringsordning.

– Norge bryter ikke avtalen, siden Norge har igangsatt prosesser som skal sørge for at finansieringen finner forsvarlige løsninger som sikrer trygg dekommisjonering, sier Wikstrøm.

Les også: – Haldenreaktoren er ikke så viktig for norsk forskning

Ville gå konkurs

– Stemmer det at dere kan risikere å gå konkurs hvis det ikke gjøres noe og beslutningen om dekommisjonering kommer?

– Det som er riktig er at dersom Ife får regningen for dekommisjoneringen, vil Ife gå konkurs. Staten har imidlertid tatt en prinsipiell beslutning om at den vil medfinansiere dekommisjoneringen, sier Wikstrøm.

Han etterlyser imidlertid beslutninger fra myndighetenes side.

– Det vil sikre trygge rammebetingelser for vår virksomhet både når reaktorene drives, i en overgangsfase fra dekommisjoneringsvedtak fattes og dekommisjonering startes, og for selve dekommisjoneringen. Et viktig poeng for Ife i den sammenheng er å ivareta anleggskompetansen for å sikre en trygg, effektiv og økonomisk dekommisjonering, sier Wikstrøm.

Les også:

Norske forskere avslører hva som skjer inne i reaktorer

Skal teste thorium i Halden

Norsk thorium kan inneholde 120 ganger mer energi enn all olje og gass på norsk sokkel  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.