BYGG

Norconsult trakk Agro-advarsel

VAKKERT: Fra utsiden ser det riktig pent og trivelig ut. Men fasaden skjuler en usikker konstruksjon, advarer Veritas.
VAKKERT: Fra utsiden ser det riktig pent og trivelig ut. Men fasaden skjuler en usikker konstruksjon, advarer Veritas.Bilde: Joachim Seehusen

Dette er saken

  • I Agrokvartalet i Asker bygget AF Bygg Oslo tre bygg på til sammen 9000 m 2 over bakken. Av dette er 1300 m 2 boliger fordelt på 13 leiligheter, 2000 m 2 er butikkarealer og 5700 m 2 er kontor/næringsareal. Under bakken er det P-hus i tre etasjer på ytterligere 9000 m 2. Byggherre er Tandberg Eiendom, byggeleder var Storli Eiendom AS.
  • En av konsulentene, Tee Consult Holding, har påvist til sammen 319 avvik, til dels meget alvorlige. Veggene var prosjektert som plasstøpte. Deler av veggene ble av AF Bygg endret til prefabrikkerte Con-form elementer. Disse ble montert uten tilstrekkelig armering.
  • Det Norske Veritas har advart mot at byggene kan rase, senest i et brev til kommunen i oktober i år.


I et brev til AF, datert 2. oktober 2003, lukker Norconsult 49 av 51 til dels alvorlige avvik åpnet av prosjekterende ingeniør Edward Holter i Tee Consult Holding (TCH).

Lukking av avvik vil si at feilene er utbedret og kan dermed fjernes fra listen. De to siste avvikene karakteriserte Norconsult som «intet avvik».

Samme dag sendte AF anmodning om midlertidig brukstillatelse til Asker kommune med en vedlagt kontrollerklæring der det er krysset av for «Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse».

Les reportasjen: Veritasrapport: Kvartal kan rase uten forvarsel

Sendte advarsler

Fire uker tidligere hadde Norconsult sent brev til byggeleder Storli Eiendom med sterke advarsler om byggets sikkerhet. 29. august 2003 het det:

«Til tross for at vi ikke har noe oppdrag, ser vi oss likevel forpliktet til å påpeke at det synes å være behov for en umiddelbar gjennomgang og verifikasjon av de konstruksjonsmessige forhold ved bygget.»

Norconsult satt da på dokumentasjon skaffet til veie av TCH.

«Noen av de beskrevne feil i utførelsen er så alvorlige at vi mener det kan være fare for sikkerheten til bygget», skrev Stein Tidemann, divisjonsdirektør for bygg og anlegg i Norconsult.

- Har Norconsult snudd 180 grader?

– Jeg synes uttrykket «180 graders sving» ikke er dekkende for forholdet mellom våre to brev. Det første brevet er en bekymringsmelding basert på tilsendt materiell fra Holter. Det andre brevet oppsummerer resultatet av vårt arbeid basert på de da foreliggende dokumenter. Etter en nærmere gjennomgang kan avvik lukkes, enten ved at forholdene var akseptable eller ikke har relevans for sikkerheten eller ved at tiltak forutsettes utført, skriver Stein Tidemann i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Norconsult tok flere forbehold da selskapet lukket avvikene.

Der skriver blant annet dr.ing. Bjørn Aasen at «vårt arbeid ikke kan erstatte kontrollen som kreves i Norsk Standard for prosjektering og utførelse av bærende konstruksjoner. De prosjekterende og utførende firmaer for Agro-kvartalet har hvert sitt ansvarsområde med hensyn til byggeforskriftenes grunnleggende krav til bæreevne og sikkerhet».

Forfalsket sjekklister

– Norconsult baserte seg på opplysninger fra AF, der var det blant annet lagt ved sjekklister som viste at armering var lagt inn. Det viste seg senere at disse sjekklistene var forfalsket og produsert i ettertid. De var signert av en Knut Hansen som ingen har klart å spore opp, hevder Karl Larsen, som på det tidspunktet jobbet for Det Norske Veritas.

– Vi må forutsette at den foreskrevne armeringen er innlagt når entreprenøren ikke her har meldt et avvik og på spørsmål fra oss bekrefter at armeringen er innlagt, skriver Tidemann.

Byggeleder Jon Storli i Storli Eiendom AS var ikke fornøyd med måten Norconsult lukket avvikene på. I brev til entreprenøren skriver Storli at rapporten fra Norconsult er «mer eller mindre verdiløs for oss».

I et annet brev skriver Storli at «Vi har tidligere varslet at vi ikke har akseptert at avviksmeldingene fra Tee Consult Holding er lukket uten ytterligere dokumentasjon».

Like kritisk

I dag er han like kritisk.

– For meg virket det som et bestillingsverk fra AF sin side. Vi trengte dokumentasjon og kunne ikke akseptere dette. Jeg skjønner ikke at de våget, det virker ikke som om de har brukt mye tid på dette.

I Statens Bygningstekniske Etat reagerer assisterende direktør Gustav Pillgram Larsen på denne bruken av Norconsult.

– Dette høres underlig ut. Konsulenter kan ikke hyres inn for å lukke avvik, det kan kun entreprenøren eller de som er ansvarlig for avvikene gjøre, sier direktør Gustav Pillgram Larsen.

Les AF-gruppens svar: AF: Byggene er trygge

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.