BYGG

Norconsult dømt for korrupsjon

Kan bli utestengt fra alle offentlige oppdrag.

LITE Å SMILE FOR: Adm. dir. John Nyheim i Norconsult kan gå glipp av alle offentlige oppdrag om korrupsjonsdommen blir stående.
LITE Å SMILE FOR: Adm. dir. John Nyheim i Norconsult kan gå glipp av alle offentlige oppdrag om korrupsjonsdommen blir stående. Bilde: Norconsult
16. okt. 2012 - 10:45

Det norske ingeniørselskapet Norconsult er i Borgarting lagmannsrett dømt å betale 4 millioner kroner i bot etter at selskapet er funnet delaktig i korrupsjon i forbindelse med et prosjekt Tanzania.

Store konsekvenser

Dommen kan få dramatiske konsekvenser for det norske selskapet dersom den blir stående. Selskaper som er dømt for korrupsjon kan nemlig ikke få oppdrag fra det offentlige, skriver Bistandsaktuelt.

Norconsult, som har en rekke offentlige oppdrag, blant annet for Norad, står i fare for å miste rundt halvparten av sin omsetning.

Dommen mot Norconsult er basert på at to av selskapets tidligere ansatte er dømt for medvirkning til grov korrupsjon i forbindelse med et vann- og avløps-prosjekt i Dar-es-Salaam, finansiert av Verdensbanken.

En tredje person ble også tiltalt, dømt i tingretten, men frikjent i lagmannsretten. Tingretten kom til at Norconsult ikke skulle ilegges foretaksstraff, mens lagmannsretten kom til den motsatte konklusjonen.

Norconsult: Kuttet 40 prosent av energiregningen

Helt uenige

Direktør John Nyheim i Norconsult sier at selskapet vil anke dommen til Høyesterett. I rettssaken gjorde selskapet et stort poeng ut av at en dom for korrupsjon ville få uforholdsmessige store konsekvenser, ved at de ville miste offentlige oppdrag.

Etter et rundskriv fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i januar i fjor kunne selskapet puste noe mindre besværet.

– En utestengelse fra offentlige anbud ville vært meget alvorlig for oss. Men rundskrivet ga en åpning for at det ikke er absolutt. Dette vil vi dra nytte av, hvis det skulle bli aktuelt, sier Nyheim til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker at Norconsult har gjennomgått og oppdatert rutinene for å forebygge korrupsjon. Dette kan være noe departementet mener bør vektlegges når offentlige etater kan åpne for at en korrupsjonsdømt tilbyder kan tas inn i varmen igjen, når selskapet har kommet på bedre tanker.

Oppdragsgiver må «utvise et skjønn hvor det må ses hen til hvor alvorlig forholdet er, tidsforløpet mellom den straffbare handlingen, og avvisningen, samt en generell vurdering av konsekvensene ved å opprettholde utestengning.»

– Er dere blitt vaksinert fra å operere i utviklingsland etter denne saken?

– Vi har lenge vært klar over korrupsjonen i utviklingsland. Det er en diskusjon i styret og i selskapet om det er verdt risikoen – noe vi også har snakket med UD og Norad om. Samtidig har vi et samfunnsoppdrag. Alternativet er å rømme disse landene og ikke bidra med vår kompetanse til å skape utvikling, sier Nyheim.

Fornøyd aktor

Aktor, førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim, sier til Development Today at han er fornøyd med utfallet av saken.

– Det er første gang et norsk selskap er dømt for å bestikke utenlandske tjenestemenn, sier Angell.

Angola: – Korrupsjon er en del av hverdagen

De vil hjelpe norsk teknologi ut i verden

Skal kartlegge norsk korrupsjon  

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.