NOKUT vil ha færre fagmiljøer

Komitéleder Birgitta Stymne (innfelt) mener høyskolene må spisse sin faglige profil. (Bilde: Leif Hamnes)
Forskningsminister Tora Aasland (SV) fikk overlevert NOKUTs dom over norsk ingeniørutdanning torsdag. - Vi har ventet på denne rapporten, og ser fram til å lese grundig gjennom konklusjonene, sa Aasland. (Bilde: Leif Hamnes)
FOR MYE KONKURRANSE: De regionale høyskolene må samarbeide mer om det faglige, istemmer Øistein Ø. Svelle, leder i Studentenes Landsforbund. (Bilde: Leif Hamnes)
SKUFFET: Leder Emmanuel Rygg i NITO Studentene og NITO-visepresident Trond Markussen vil innføre obligatorisk praksis for ingeniørstudentene. Det vil ikke NOKUT. (Bilde: Leif Hamnes)
  • Karriere

NOKUTs dom

Noen hovedtrekk fra NOKUTs gjennomgang av Norsk ingeniørutdanning:På minussiden:

* For lite forskningstilknyttet undervisning.

* For lav pedagigisk kompetanse hos lærerne.

* Utdanningen har for liten internasjonal tilknytning.

* Gjennomstømmingen blant studentene er for lav.På plussiden:

* God fagbase av matematiske og naturvitenskapelige emner.

* God balanse mellom akademisk og praktisk/teknisk undervisning.

* God kontakt med næringslivet.

* Godt studiemiljø, både fysisk og sosialt.

Den skulle egentlig vært klar før ferien, men i dag kunne forskningsminister Tora Aasland endelig ta imot dommen over norsk ingeniørutdanning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

For spredt

Slett ikke verst, men mye kan forbedres, lyder kortversjonen av den omfattende rapporten.

Les også: Foreslår karakterminstekrav i matte

Blant forbedringspuntkene som omtales, er at de enkelte høyskolene gaper over for mye – og at etableringen av sterke fagmiljøer lider under det.

– Fagmiljøene er for mange og for små. Vi ser for oss at høyskolene bør ha mindre faglig bredde, men en mer rendyrket "profil", sier Leder for evalueringskomiteen, dr. techn. Birgitta Stymne.

Ikke helt som Stjernø

Hun er rask til å presisere at NOKUT-komiteen ikke ønsker sammenslåing av høyskoler, slik Stjernø-utvalget høstet storm ved å gjøre.

Les også:

– Vi har lyttet til motargumenter spesielt fra regionalt næringsliv, som sterkt ønsker en fortsatt mulighet til å rekruttere kompetent arbeidskraft og samarbeide med høyskoler i sitt nærområde, sier Stymne.

Ressursdeling

I stedet vil evalueringskomiteen at regionale høyskoler skal samarbeide mer med hverandre om utdanningstilbudet på de forskjellige programområdene – og at denne samordningen bør styres på nasjonalt nivå.

– Det gjelder eksempelvis lærere, innkjøp og bruk av utstyr, kursutvikling, faglige nettverk og overgang til masterstudier, sier Birgitta Stymne.

– Slå sammen

Studentene er bare delvis enige.

– Vi deler ikke synet om at nasjonal koordinering kan løse dette. Stjernø-utvalgets forslag om å vurdere sammenslåing og nedlegging mener vi fortsatt er en bedre løsning for sektoren, sier Emanuel Rygg, leder i NITO Studentene, til TU.no.

Øistein Svelle, leder i Studentenes Landsforbund (STL) er i hovedsak enig med NOKUT-komiteen.

– Det er åpenbart at det trengs mer samarbeid. Problemet i dag er at veldig mange finansieringsmekanismer oppmuntrer til konkurranse om studentene, framfor faglig utvikling, sier Svelle til TU.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå