FORSVAR

Nok en gang har det sneket seg inn en ny missilkunde til Kongsberg under radaren

Det er nå ni nasjoner som har kjøpt eller skal kjøpe Naval Strike Missile (NSM).

NSM gikk under navnet Nytt/Norsk sjømålsmissil da utviklingskontrakten ble undertegnet i 1996 og er et langtrekkende presisjonsvåpen som kan angripe både sjø- og landmål.
NSM gikk under navnet Nytt/Norsk sjømålsmissil da utviklingskontrakten ble undertegnet i 1996 og er et langtrekkende presisjonsvåpen som kan angripe både sjø- og landmål. Bilde: Kongsberg Defence & Aerospace
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Spania er i ferd med å kjøpe Naval Strike Missile (NSM) fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Men at den niende brukernasjonen av det norske sjømålsmissilet nå er på plass, har nok for de fleste utenforstående passert i stillhet.

Det eneste varselet har kommet i form av et lite, spansk flagg som nylig dukket opp på KDAs hjemmesider.

Skjermbilde hentet fra KDAs hjemmesider. Norge har bestilt både NSM og JSM, Japan kun JSM, mens de øvrige nasjonene har bestilt NSM.

Til F100- og F110-fregatter

Teknisk Ukeblad får opplyst fra KDA at NSM har vært med i en pågående missilkonkurransen i Spania. Rett før sommerferien mottok det norske selskapet brev fra Spania om at de hadde valgt NSM som vinner.

Etter dette har det etter våre opplysninger ikke vært ytterligere korrespondanse, men KDA antar at formalitetene faller på plass i nær framtid. Per i dag er altså det eneste offisielle at Spania har valgt NSM.

Den spanske marinen trenger nye missiler både til sine eksisterende F100-fregatter i Álvaro de Bazán-klassen, som i dag seiler med Boeing Harpoon-missiler, og til de kommende F110-fregattene, også kjent som Bonifaz-klassen, som Navantia er i ferd med å bygge.

Les også

Arbeidet på den første av fem planlagte fregatter startet i Ferrol for fire måneder siden, og for øvrig er det klart at Kongsberg Maritime (KM) skal levere framdriftssystemer til fartøyene.

Også de norske fregattene i Fridtjof Nansen-klassen er basert på F100-designet. Deler av gjenkjøpsforpliktelsene ble oppfylt gjennom at Spania kjøpte Nasams-luftvern for snart 20 år siden. 

Kongsberg Defence & Aerospace og det statseide spanske verftet Navantia har gått sammen i felles jakt på oppdraget med å bli det norske forsvarets strategiske samarbeidspartner med ansvar for vedlikehold og modifikasjoner på de fire gjenværende Nansen-fregattene ut levetida.

Dobler forsvarsbudsjettet

Spania er i ferd med å seile fram som et av landene i Europa med størst prosentvis vekst i forsvarsinvesteringer.

På Nato-toppmøtet i Madrid i slutten av juni annonserte statsminister Pedro Sánchez at de akter å oppfylle to-prosentmålet innen 2029, noe som innebærer cirka en dobling av dagens forsvarsbudsjett på om lag 13 milliarder euro.

Spania er foreløpig det Nato-landet som bruker minst andel av sitt bnp til forsvar ved siden av Luxembourg.

Samtidig må det nevnes at veksten kommer fra et lavt nivå, på kun én prosent av landets bnp, der det kun er Luxembourg per i dag som bruker mindre andel på forsvar enn Spania blant Natos medlemsland.

Storbritannia neste?

Dette er ikke første gang en ny missilkunde på Kongsberg passerer under radaren. I februar i år kom det først fram i ei helsides TU-annonse og senere på KDAs hjemmesider at Canada var en kommende NSM-bruker.

Selv om Canada ennå ikke har bestilt missiler, har de selv offentliggjort sitt valg og satt KDA under en oppstartskontrakt, derfor har selskapet valgt å føre dem opp. Verdien på oppstartskontrakten er under grensen for hva som må børsmeldes.

Forrige børsmeldte NSM-kontrakt kom i juli og var ingen overraskelse, ettersom Australia tre måneder tidligere annonserte at de planlegger å bestille NSM til sine åtte fregatter i Anzac-klassen og tre jagere i Hobart-klassen. 

Dansk MH-60R Seahawk på Grønland. India er også i ferd med å motta slike helikoptre og vurderer å utruste dem med NSM. Det er heller ingen fremmed tanke for Australia. Bilde: Sikorsky

Kontrakten nå dreier seg om oppstartsaktiviteter og er verdt 489 millioner kroner. For øvrig er det en mulighet for at også Australia tar i bruk landbaserte NSM i et system som kalles Strikemaster. De har ambisjon om på sikt å produsere og vedlikeholde missilene på egen jord.

Slik det ser ut nå, virker det som at Storbritannia blir den tiende NSM-kunden. I juli meldte Shepard at det pågikk forhandlinger mellom britene og Raytheon og Kongsberg Defence & Aerospace om hurtiganskaffelse av NSM som erstatning for eldre Harpoon-missiler.

Både forsvarsminister og sjef for maritime anskaffelser bekreftet på en høring i forsvarskomiteen at det var foretatt et missilvalg og at det pågår forhandlinger, uten å ville gå mer i detalj.

En annen potensiell kunde er India, som i mai 2020 bestilte 24 Sikorsky MH-60R Seahawk-helikoptre og har ønsket å klargjøre dem for NSM.

Det pågår forhandlinger mellom USA og India om våpenpakka for disse helikoptrene, og det er ennå ikke klart hvorvidt NSM-HL («helicopter launched») faktisk blir en del av denne.

Også Australia er i ferd med å anskaffe flere MH-60R Seahawk. Teknisk Ukeblad er kjent med at spørsmålet om også disse kan utrustes med NSM, var oppe til diskusjon i et møte mellom australsk forsvarsledelse og KDA i mai. Australia skal være interessert, gitt at noen andre plukker opp integrasjonsregninga.

Les også

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.