IT

Nødnettet forsinket på ubestemt tid

SYKE: Et nytt nødnett skal gi raskere hjelp.
SYKE: Et nytt nødnett skal gi raskere hjelp. Bilde: Odd Steinar Tøllefsen
Dag Yngve Dahle
11. mars 2009 - 08:04

Et landsomfattende, digitalt nødnett skal gi rask og sikker hjelp når vi blir syke eller utsettes for ulykker.

Nettet skulle etter planen være testet og evaluert i løpet av fjoråret. Implementeringen skulle ta til i 2009.

Hard dom

Nå vet ingen når nettet kan tas i bruk, skriver Aftenposten.

En evalueringsrapport felles en knusende dom over prosjektet.

– Måten prosjektet kjøres på har klare forbedringspunkter. Det går blant annet på tydeligheten i mandatet og kommunikasjon mellom de ulike etatene. Forsinkelsen er et alvorlig problem og selve kompleksiteten i prosjektet, representerer stor risiko, sier Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), til avisa.

–Skal prosjektet lykkes, må prosessen kjøres strammere, tydeligere, og med klarere forventninger, sier Holte.

Nødnett dobbelt så dyrt

Minst to år

Ingen vet hvor mye forsinkelsene koster. Og ingen kan med sikkerhet si når nødnettet vil være klart til bruk.

–Vi er minst to år forsinket. Dette er nå svært vanskelig, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Direktoratet for nødkommunikasjon, som er ansvarlig for prosjektet, avviser kritikken.

–Vi har hatt en del utfordringer og det er beklagelig at prosjektet er forsinket. DIF har gjort en bra evaluering hvor de konkluderer med at prosjektet bør fortsette som før, sier kontraktsansvarlig Nina Myre.

Ny nødnett-forsinkelse

Les mer om: