Nito vil ha et klimateknologiråd

Med teknisk og ingeniørfaglig ekspertise for å veilede Regjeringen.

Nito vil ha et klimateknologiråd

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito) er veldig godt fornøyd med at et bredt klimaforlik kom på plass i går. Alle partiene bortsett fra Frp er med.

I sin klimamelding foreslo regjeringen 25 milliarder kroner til å bygge opp et nytt fond for klimateknologi.

Klimaforliket betyr at milliardene settes i arbeid tidligere enn planlagt, blant annet 10 milliarder mer i 2013.

Les også: Fem år til med elbilsubsidier

– Teknologi er løsningen

Nito mener mye av løsningen på klimautfordringene ligger nettopp i teknologien.

– Derfor er det både gledelig og viktig at Klimateknologifondet blir enda sterkere prioritert i det nye forliket. Pengene fra fondet vil gjøre det mulig for forskere, ingeniører og teknologer å utvikle og ta i bruk ny teknologi, sier Nito-president Marit Stykket i en pressemelding.

Nito foreslår at Regjeringen setter ned et råd sammensatt av fageksperter på klimateknologi. Rådet skal gi innstilling om valg og prioriteringer for investeringer fra Klimateknologifondet basert på teknisk og ingeniørfaglig kompetanse, mener Stykket.

Les også: Det er teknologisk mulig å nå togradersmålet

Kollektivtransport

Klimaforliket innebærer også en raskere utbygging av Intercity-jernbanen på Østlandet Nito forventer nå en storstilt satsing på kollektivtransport.

– NITO forventer at det brede Klimaforliket blir det startskuddet vi trenger for en omfattende utbygging av kollektivtrafikken i de store byene og for tog på Østlandsområdet. Ingeniørene har løsningene og er klare for å sette i gang, sier Stykket.

Les også: Ingeniørene kritiske til jernbanesatsingen

Les mer om: