INDUSTRI

Ni nyskapende prosjekter får dele 117 millioner kroner

Skal få produkter fra idé til marked med Pilot-E-midler.

Transport av matvarer, betong og gravemaskiner. Dette er blant prosjektene som skal dele på 117 millioner for å få produkter fra papirplan til produksjon.
Transport av matvarer, betong og gravemaskiner. Dette er blant prosjektene som skal dele på 117 millioner for å få produkter fra papirplan til produksjon. Enova

Næringslivet har fått en lettere hverdag ved at offentlige forsknings- og utviklingsmidler skal hjelpe produkter og gode løsninger fra tegnebrettet til reell bruk.

I 2016 fikk fem maritime prosjekter nyte godt av Pilot-E-ordningen. I år er Pilot E- utvidet.

Nå har ni prosjekter fått støtte. Pilot-E er en felles finansieringsordning for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Raskere ut i markedet

– Vi som står sammen om å støtte disse prosjektene har etablert PILOT-E nettopp for utvikling og realisering av gode ideer, og ta dem raskere ut i markedet, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd.

De ni prosjektene deler 117 millioner kroner mellom seg.  Innen et par år skal vi få se utslippsfri transport på land og framtidas digitaliserte energisystem.

Digitalisering i energisystemet

Fem prosjekter ledet av Kongsberg Digital AS, Trønderenergi AS, Powel AS, Ringeriks-kraft Nett AS og Tibber AS skal utvikle løsninger som vil brukes i fremtidens digitale energisystem.

– Sikker tilgang på energi har vært en viktig forutsetning for utviklingen av det norske samfunnet, og kommer til å være det også i byggingen av lavutslippssamfunnet. Forbruksmønstrene i energisektoren er i sterk endring, og også på produksjonssiden skjer det mye, blant annet gjennom mer lokal produksjon. Endringer som dette må morgendagens energisystem kunne håndtere, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Ny kunnskap og ny teknologi blir avgjørende for å skape fremtidens fleksible energisystem. Denne tildelingen er et viktig ledd i dette, og viser hva som er mulig å få til når forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter jobber sammen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Digitalt nett på Kognifai

Sammen med BKK Nett, NTE Nett, Statnett, Microsoft, SINTEF og eSmart Systems skal Kongsberg Digital utvikle informasjonssystemer for moderne nettdrift.

Prosjektet er kalt KogniGrid og har en totalramme på 69 millioner kroner over tre år, opplyser Kongsberg Digital i en pressemelding.

Deler av prosjektkostnaden dekkes av Pilot-E.

- I KogniGrid er det et sterkt konsortium med flere nettselskap, sterke forskningsmiljøer og leverandører som går sammen om å bruke forskning for å digitalisere prosessene i nettvirksomheten. Dette er den type gjennomføringsmodell som vi ønsker å se, sier Ane T. Brunvoll, programkoordinator i ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd.

Ny energimiks

Kongsberg Digital skal benytte sin digitale plattform Kognifai til å samarbeid med partnerne på tvers i prosjektet.

KogniGrid skal etablere felles informasjonsmodell med et integrert simulatormiljø. Prosjektet mener  det vil ivareta fremtidige behov i takt med at det kommer nye bruksmønstre og andelen fornybar energi øker.

Målet er at med KogniGrid skal nettselskapene kunne automatisere sine prosesser i større grad enn i dag. I prosjektbeskrivelsen heter det at følge-simuleringer vil bistå operatører og planleggere i et mer dynamisk samspill når kompleksiteten i nettdriften øker.

Dette samspillet vil være basert på moderne IKT-infrastruktur, bruk av kunstig intelligens og avanserte fysiske modeller. Samtidig gjør en mer moderne systemløsning det mulig for nettselskapene å vedlikeholde et mer helhetlig og komplett bilde av driftssituasjoner og scenarier. Alt dette vil blant annet bidra til lavere nettkostnader, bedre informasjonssikkerhet og reduserte klimagassutslipp.

Mat og betong

Gravemaskinimportør Nasta vil elektrifisere en 30-tonns gravemaskin.
Gravemaskinimportør Nasta vil elektrifisere en 30-tonns gravemaskin. Bilde: NASTA AS

Blant de andre som får støtte fra Pilot-E-ordningen, er Asko Norge AS, Nasta AS, Norbetong AS og Siemens AS. De skal lede hvert sitt samarbeidsprosjekt.

Sammen med sine partnere skal de utvikle el- eller hydrogenbaserte løsninger for tunge lastebiler, betongbiler og gravemaskiner.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Bilde: Tore Stensvold

– Store deler av de norske CO2-utslippene kommer nettopp fra disse kjøretøyene. Årets tildeling fra Pilot-E viser at norsk næringsliv og forskningsmiljøer har spennende planer for hvordan vi kan bevege oss i retning av lavutslippssamfunnet. Pilot-E skal hjelpe norske aktører til å realisere morgendagens løsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Ut i verden

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, ser Pilot-E-prosjektene i et stort perspektiv.

– Pilot-E vil bidra til å øke vår evne til å skalere løsninger raskere til markedet. Vi er ikke de eneste som utvikler innovative løsninger på globale problemstillinger. Vi må være tidlig ute og vise at vi kan implementere nye bærekraftige løsninger i større skala, skal vi øke vår konkurranseevne internasjonalt, sier Traaseth.

Pilot-E får midler fra både Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet.

Konseptskisse for en hydrogendrevet ferge. I Pilot-E-prosjektet vil Fiskerstrand bygge om en eksisterende ferge for å spare penger.
Konseptskisse for en hydrogendrevet ferge. I Pilot-E-prosjektet vil Fiskerstrand bygge om en eksisterende ferge for å spare penger. Bilde: Multi Maritime/Fiskerstrand

– Teknologi som kan bidra til å redusere utslippene av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen er en etterspurt vare. Norge kan med dette utvikle løsninger for både nasjonal og internasjonal transport på vei mot lavutslippssamfunnet, sier næringsminister Monica Mæland.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.