SAMFUNN

NHO fornøyd med FoU

-Det er positivt at regjeringen foreslår en skikkelig opptrapping av FoU-innsatsen, og at en god del av økningen legger opp til å utløse mer FoU-innsats i privat sektor, sier direktør i NHO, Sigrun Vågeng.

NHO påpeker likevel at det langt igjen før Norge er oppe på gjennomsnittlig OECD-nivå.

Regjeringen foreslår en økning på 640 millioner kroner til forskning og utvikling over statsbudsjettet neste år. I tillegg kommer en økning i anslått provenytap på skattefradraget for bedriftenes FoU - SkatteFUNN - på 400 millioner kroner. Slik sett trapper Regjeringen opp forskningsinnsatsen med 1 milliard kroner.

-I dag utgjør de samlede FoU-investeringer 1,65 prosent av BNP, mens OECD-snittet ligger på 2,21 prosent. I rene tall betyr det at dagens innsats er 7 milliarder kroner lavere enn det som trengs for å være på OECD-snittet, sier Vågeng.

SkatteFUNN

Regjeringen foreslår at skatteincentivet for bedriftenes forskning og utvikling, SkatteFUNN, blir utvidet til å gjelde alle bedrifter - slik TU skrev tidligere i uka.

-NHO er meget godt fornøyd med regjeringens forslag. Dette betyr at skatteincentivet kommer i tråd med Hervik-utvalgets forslag og Stortingets vedtak av 15. juni 2001, noe NHO har arbeidet for i flere år, sier fagsjef i NHO, Tore Li.

-Utvidelsen av skatteincentivet er et skikkelig håndslag til bedriftene, og vil bidra til at næringslivets forskning og utvikling vil øke i årene fremover, slik politiske myndigheter har forutsatt i sin opptrappingsplan for FoU, sier han.

Brukerstyrt forskning og utvikling

Regjeringens forslag innebærer at Næringsdepartementets midler til brukerstyrt forskning over Norges forskningsråd øker med 21 millioner kroner fra 287 til 309 millioner kroner.

-Vi skulle ønsket at denne økningen hadde vært større, ikke minst sett på bakgrunn av det dramatiske kuttet på 140 millioner kroner fra 2001 til 2002. Statens utgifter i forbindelse med SkatteFUNN blir langt mindre enn antatt fordi ordningen ikke ble iverksatt før 30. september. Det ville vært rimelig om man kompenserte for dette ved å legge inn en større økning til den brukerstyrte forskningen for neste år, sier Li.

Fondet for forskning og nyskaping

Regjeringen foreslår at Fondet for forskning og nyskaping får 3 milliarder kroner ekstra, slik at fondets samlede størrelse kommer opp på 30 milliarder kroner. Avkastningen av denne økningen kommer først i 2004.

-Det er positivt at man vil øke fondets størrelse. NHO vil understreke at det meste av midlene under Fondet for forskning og nyskaping må brukes til programmer og prosjekter som særlig kommer norsk næringsliv til gode, sier Sigrun Vågeng.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.