ARKIVNYHETER

Nei til digitalsløsing

I et nyhetsbrev som ble oversendt Stortinget 16. oktober, skriver Teknologirådet at Norge står i fare for å bygge mange, dyre nett som likevel ikke dekker det langsiktige behovet.

"Felles kjøreregler (digitale protokoller) for alle nett gjør at vi kan se Norges digitale infrastruktur under ett. Viktige premisser bør derfor være at nettene henger sammen og at kommunikasjonen kan gå begge veier. Det er på høy tid med en høring om digital infrastruktur i Norge," mener rådet.

Den politiske debatten handler i høy grad om digitalt bakkenett for NRK og TV2, tredjegenerasjons mobiltelefon UMTS, lukket nett GSM-R for NSB, lukket nett Tetra for nødetatene og bredbånd via fiber og kabel til folk flest. Teknologirådet forundres over at satellitt og andre typer radionett, begge kommersielt tilgjengelige, ser ut til å være glemt.

Teknologirådet slakter nærmest digitalt bakkenett: "En svakhet ved digitalt bakkenett er at det kun kan kringkaste signaler, ikke ta imot dem. Digital bakkenett kan derfor vise seg å være en liten framtidsrettet form for digital-TV."

Digitale nett står på dagsorden i en rekke departementer: Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Justisdepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet og Forsvarsdepartementet. De har ansvar for hver sine nett og arbeider for sine egne løsninger. Dette er milliardprosjekter som kan samordnes. Teknologirådet mener at krypteringsteknologi og prioritert kommunikasjon kan gjøre separate nett overflødige.

Fysisk sabotasje gjør norske nett sårbare selv om det bygges ut separate nett siden de ofte vil bruke de samme mastene, påpeker rådet. Ressursene bør heller brukes på å bygge opp så mange knutepunkter som mulig slik at trafikken kan føres frem uansett om et eller flere knutepunkter svikter.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.