Etter to måneder med nedgang, har ingeniørledigheten nå stabilisert seg

Etter to måneder med nedgang, har ingeniørledigheten nå stabilisert seg
Nye tall fra Nav viser at det kun var en liten økning i ledigheten blant ingeniører i april. Etter to måneder med nedgang, kan det se ut til at ledigheten har stabilisert seg noe. .

Etter to måneder med nedgang i arbeidsledigheten blant ingeniører, kommer en måned hvor ledigheten står omtrent på stedet hvil.

Nav publiserte i dag nye tall som viser at 7797 innen ingeniør- og ikt-fag nå er arbeidsledige. Det er en svak økning på 37 personer fra forrige måned. 

Det er nå 2400 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn i april i fjor, noe som tilsvarer en økning på 44 prosent. Det er fremdeles yrkesgruppen med størst økning i ledigheten det siste året. 

Ledigheten for ingeniører er nå på 2,9 prosent, mot 2,0 prosent for ett år siden. For hele arbeidsstyrken er ledigheten nå på 3,1 prosent.

Stabil utvikling

– For tidlig å si

Ingeniørledigheten ser ut til å følge trenden for ledigheten i landet for øvrig. Det har blitt 1000 færre arbeidsledige i april på landsbasis.

– Ledigheten faller nå for andre måned på rad, men det er for tidlig å si om dette skyldes en bedring på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i en pressemelding.

Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Østfold har hatt størst nedgang i ledigheten i april, justert for normale sesongvariasjoner. Vestfold og Rogaland er de eneste fylkene med oppgang i ledigheten i samme periode.

Sammen med akademiske yrker, var ingeniør- og ikt-fag yrkesgruppene som hadde en ledighetsoppgang i april.

Under toppnivået

Til tross for en svak økning i ledighet blant ingeniører denne måneden, holder den seg langt under toppnivået i januar i år. 

Da var 7980 ingeniører ledige, som var en økning på over 1100 ingeniører fra måneden før

Siden den gang har det vært en nedgang i arbeidsledige ingeniører, og nivået ved utgangen av april er også lavere enn det var i februar. 

Les mer om: