Etter to måneder med nedgang, har ingeniørledigheten nå stabilisert seg

Nye tall fra Nav viser at det kun var en liten økning i ledigheten blant ingeniører i april. Etter to måneder med nedgang, kan det se ut til at ledigheten har stabilisert seg noe. .
Nye tall fra Nav viser at det kun var en liten økning i ledigheten blant ingeniører i april. Etter to måneder med nedgang, kan det se ut til at ledigheten har stabilisert seg noe. .

Etter to måneder med nedgang i arbeidsledigheten blant ingeniører, kommer en måned hvor ledigheten står omtrent på stedet hvil.

Nav publiserte i dag nye tall som viser at 7797 innen ingeniør- og ikt-fag nå er arbeidsledige. Det er en svak økning på 37 personer fra forrige måned. 

Det er nå 2400 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn i april i fjor, noe som tilsvarer en økning på 44 prosent. Det er fremdeles yrkesgruppen med størst økning i ledigheten det siste året. 

Ledigheten for ingeniører er nå på 2,9 prosent, mot 2,0 prosent for ett år siden. For hele arbeidsstyrken er ledigheten nå på 3,1 prosent.

Stabil utvikling

– For tidlig å si

Ingeniørledigheten ser ut til å følge trenden for ledigheten i landet for øvrig. Det har blitt 1000 færre arbeidsledige i april på landsbasis.

– Ledigheten faller nå for andre måned på rad, men det er for tidlig å si om dette skyldes en bedring på arbeidsmarkedet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, i en pressemelding.

Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Østfold har hatt størst nedgang i ledigheten i april, justert for normale sesongvariasjoner. Vestfold og Rogaland er de eneste fylkene med oppgang i ledigheten i samme periode.

Sammen med akademiske yrker, var ingeniør- og ikt-fag yrkesgruppene som hadde en ledighetsoppgang i april.

Under toppnivået

Til tross for en svak økning i ledighet blant ingeniører denne måneden, holder den seg langt under toppnivået i januar i år. 

Da var 7980 ingeniører ledige, som var en økning på over 1100 ingeniører fra måneden før

Siden den gang har det vært en nedgang i arbeidsledige ingeniører, og nivået ved utgangen av april er også lavere enn det var i februar. 

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå