NETTARKIV

Nær 4,5 milliarder ut i markedet

Fra 1. januar 2003 åpner Statens vegvesens et drifts-og vedlikeholdsmarked som etter hvert vil utgjøre kontrakter på nærmere 4,5 milliarder kroner. Samtid er Statens vegvesens produksjonsvirksomhet skilt ut som eget aksjeselskap. Gradvis, fram til 1.september 2007, skal alle drifts- vedlikeholdsoppgaver konkurranseutsettes. Dette opplyste etatsdirektør Kjell Bjørvig på vegsjefmøtet på Voksenåsen onsdag 10. april.

Den gradvise konkurranseutsettingen innebærer at en femdel av kontraktsmassen utlyses hvert av de neste fem årene. Det betyr at 20 prosent av kontraktene som inngås med Produksjon 1. januar 2003 bare får en varighet på åtte måneder, de neste 20 prosentene får en varighet på 20 måneder osv. Funksjonskontraktene for drift og vedlikehold har et samlet volum på 2,4 milliarder kr. Asfaltoppdragene er holdt utenfor funksjonskontraktene. Asfalt ,fresing og vegmerking konkurranseutsettes helt og fullt fra 1. januar 2003. Disse kontraktene har et samlet volum å 1 milliard kr. I tillegg kommer mindre forefallende oppgaver som det ikke er enkelt å plassere innenfor rammen av funksjonskontraktene, det vil si mindre utbedringsarbeid, gang- og sykkelveger, mindre trafikksikkerhetstiltak, miljø - og kollektivtiltak. Disse oppgavene har også et kontraktsomfang på rundt 1 milliard kr.Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.