INDUSTRI

Nå skal norsk innovasjon standardiseres

En ting skiller innovasjonsprosessen i Norge fra Sør-Europa.

Styring: Innovasjonsprosesser blir ofte bedre med en struktur og plan.
Styring: Innovasjonsprosesser blir ofte bedre med en struktur og plan. Bilde: Colourbox

Innovasjonsstyring:

CEN/TS 16555-1 Innovation Management Systems: Felles europeisk guideline for å bygge opp sitt eget system for innovasjon. Det er ikke en Standard for hvordan man skal innovere.

En standard kan beskrive og sette krav til en vare eller tjeneste, et system, en kontrakt, en metode eller en prosess. En standard er et forslag til løsning, men utelukker ikke andre mulige løsninger. Standardene er utviklet basert på initiativ av interesser eller interesse-grupper som har et ønske om felles regler i markedet.

Innovasjon er implementering av et nytt eller betydelig forbedret produkt (vare eller tjeneste), eller en prosess, en ny markedsføringsmetode eller en ny organiseringsmetode for forretningspraksis, organisering av arbeidsplassen eller eksterne relasjoner.

Det høres selvmotsigende ut: Standardisering av innovasjon. Det er det ikke, ifølge Standard Norge og Innovasjon Norge.

– Det handler om å lage en felles plattform – felles begreper, rammeverk og system for hva som må med i innovasjonsprosesser. Det er ikke en oppskrift på hvordan man skal innovere, men retningslinjer for hva som må være på plass, sier Turid Buvik, seniorrådgiver IPR (immaterielle rettigheter) i Innovasjon Norge.

Sammen med Helén Johansen Blanco i Standard Norge og IPR-ekspert Magnus Hakvåg i Trondheim har Buvik skrevet en omfattende artikkel om arbeidet med den europeiske standarden CEN/TS 16555-1 Innovation Management Systems.

– Vi har nå fått en omforent forståelse av hva innovasjon er i hele Europa. Vi har felles begrep og dermed et verktøy alle kan bruke, sier Hakvåg.

Kronikk: KRONIKK: Kan innovasjon standardiseres?

Top-down vs medarbeidere

Arbeidet med innovasjonsstandarden ble satt i gang for å få fart på næringslivet i Europa.

Før jul ble den norske oversettelsen lansert. Nå er arbeidet i gang med å lage en norsktilpasset versjon.

– I Norge er innovasjonsprosesser medarbeiderdrevet, mens man i andre land har en mer ovenfra og ned-tilnærming. Derfor vil vi utarbeide en norsk versjon som tar hensyn til norske forhold, men med den europeiske i bunnen, sier prosjektleder Helén Johansen Blanco i Standard Norge.

Les også: Kjøpte Recs nedlagte fabrikk til spottpris

Felles begreper

Magnus Hakvåg sammenlikner en standard for innovasjon med legoklosser og husbygging.

– Skal man bygge noe i Lego sammen med andre, er det avgjørende at vi er enige om hva legoklosser er, størrelser og tekniske spesifikasjoner. Skal man bygge et hus, er det en del funksjoner som må være med, som kjøkken, bad, trapper og vinduer, sier Hakvåg.

Buvik kaller den norske tilpassingen å «sette farge» på legoklossene. Fargen er ikke avgjørende for funksjon.

– Det viktigste er å ha en felles internasjonal forståelse av hva innovasjon er. Vi har innsett at vi ikke kan sitte i hver vår fjordarm og utvikle våre produkter. Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid. Med felles standard for innovasjonsprosessen, kan vi redusere risikoen for bedriftene, sier Buvik.

Les også: Her er 26 av de viktigste teknologiene fra oljebransjen

Komiteen ISO/TC 279 som har jobbet med en europeisk standard for innovasjonsprosessen samlet til siste møte rett før jul. De tre norske representantene står i bakerste rekke fra venstre: Helén Johansen Blanco, Turid Buvik og Magnus Hakvåg.
Komiteen ISO/TC 279 som har jobbet med en europeisk standard for innovasjonsprosessen samlet til siste møte rett før jul. De tre norske representantene står i bakerste rekke fra venstre: Helén Johansen Blanco, Turid Buvik og Magnus Hakvåg. EU

Trenger piloter

I Sverige er åtte bedrifter i gang med pilotering av innovasjonsstandarden CEN/TS 16555-1 Innovation Management Systems. Målet er å få flere tilbakemeldinger fra ulike brukergrupper.

– Fra ulike hold har vi fått innsigelser om at standarden ikke passer for deres type virksomhet eller bedrift. Det vil vi gjerne få testet i praksis, sier Blanco.

Nordic Innovation har påtatt seg å sørge for at pilottesting blir gjort også i Norge.

En viktig del av arbeidet med innovasjonsstandarden har også vært knyttet til IPR (Intellectual Property Rights) som er omhandlet i et eget dokument og representerer ”best practice”.

– IPR-dokumentet kommer til høsten, sier Hakvåg, som også har vært i komiteen som jobbet med IPR.

Neste mål er å få en internasjonal standard, en ISO-standard.

Mer om standardisering:

Nå skal vanntåkebransjen lage felles regler

Statoil: Standardisering skal få ned kostnadene