MOTOR

Monstertrailerne kommer til Norge

modulvogntog. Navarsete
modulvogntog. Navarsete

Vogntog i Norge kan i dag ikke være lenger enn 19,5 meter.

Fra 1. juni blir den grensen sprengt med god margin.

Prøveperiode

Ved å øke makslengden på trailere til 25,25 meter kan både miljø og penger spares, mener både transportbransjen og samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

– Prøveprosjektet vil i utgangspunktet vare i tre år, og på et begrenset utvalg veier som vi vet tåler belastningen. Underveis måler vi effekten dette får for miljø, trafikksikkerhet og godstrafikk på bane – før vi bestemmer oss om dette blir varig, sa Navarsete til norske næringslivsrepresentanter under konferansen ”Næringslivet og Nasjonal transportplan 2010-2019” i dag.

Prosjektet kan i løpet av de tre forsøksårene når som helst bli stoppet dersom erfaringene tilsier det, opplyste Navarsete.

Moduler

Monstertrailerne har egentlig det langt kjedeligere navnet "modulvogntog".

Grunnen er blant annet at makslengden 25,25 meter gir rom for langt flere kombinasjoner av allerede kjente typer korte og lange typer hengere.

Containerne på modulvogntogene er dessuten kompatible med jernbanens tilsvarende, og kan løftes rett over på godsvogner - og omvendt.

Samferdselsmyndighetene skal se på om det lønner seg å etablere mindre godsterminaler på Karihaugen, i Moss og Vestby for å utnytte denne effekten.

Grensetrafikk

Utvalget av veistrekninger er ikke kun gjort av kapasitetshensyn – eller av omtanke for bilister som svetter av tanken på å møte en av kjempetrailerne på en smal og svingete skogsvei.

De utvalgte veistrekningene (se faktaboks) er alle viktige trafikkårer for godstransport til og fra våre nordiske naboland.

I resten av Norden er de lange vogntogene nemlig allerede tillatt.

Planen var opprinnelig at de norske forskriftsendringene skulle tre i kraft allerede 1. juli fjor, men arbeidet har møtt forsinkelser underveis.

Store forventninger

Transportbrukernes Fellesorganisasjonen (TF) er glade for at vogntogene nå blir å se også i Norge.

– Det er stor mangel på sjåfører i Norge, og denne ordningen vil bidra til å avhjelpe situasjonen. Dette er noe vi har jobbet for over lang tid, sier TF-direktør Jo Eirik Frøise til TU.no.

Han tror færre vogntog også vil redusere risikoen for alvorlige møteulykker.

– Når vi i tillegg vet at dette gir redusert drivstofforbruk, ser vi at ordningen vil bidra til å løse flere av utfordringene til næringstransporten, sier Frøise til TU.no.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.