Moe gjennomgår Statnetts kabelplaner

Moe gjennomgår Statnetts kabelplaner
KVALITETSSIKRER KABELPLANENE: Energiminister Ola Borten Moe skal kvalitetssikre Statnetts tidsplaner for bygging av kabler til utlandet. Bilde: Øyvind Lie

– Vi må gå fram med varsomhet i spørsmålet om utenlandskabler. Vi må vite hva vi gjør, at det er god samfunnsøkonomi i det og at det ikke alene er lønnsomheten for kraftprodusentene som skal styre utviklingen. Det å være et gode for hele samfunnet. Det betyr at vi skal gå forsiktig fram. Det er en vanskelig sak, sa energiministeren på en pressekonferanse i dag.

– Vi må sørge for at vi som land og vi som myndigheter har kontroll på det som skjer. Det betyr blant annet at det må være sentralnettsoperatøren som bygger ut og ikke private aktører, sa energiministeren på en pressekonferanse i dag, sa han.

Les også: – Borten Moes utspill skader bransjen

Les også: Mener Høyre er ukritisk kabel-tilhenger

Kvalitetssikring

– Er du enig i omfanget av tidsplanen for bygging av nett i Statnetts nettutviklingsplan?

– Statnett har lansert en nettplan som indikerer investeringer på 40 milliarder fram mot 2020, i all hovedsak skjer det i Norge. Det tror jeg er hel trett. Vi kommer nå sammen med Statnett til å gå gjennom dette her, for rett og slett å kvalitetssikre for å se om vi er fornøyd. I tillegg har vi varslet en nettmelding til Stortinget der både vi og regjeringen og ikke minst Stortinget får anledning til å diskutere de overordnede målene for nettutbygging i Norge.

Les også: – Forstår de hvor alvorlig dette er?

Taus om planene

Statnett planlegger å bygge en kabel på 1400 MW til Tyskland som skal stå ferdig mellom 2016 og 2018. I tillegg skal en ny NorNed-kabel stå ferdig i det samme tidsrommet. Statnett ønsker også å ha en kabel til Storbritannia i drift mellom 2017 og 2020.

– Men hva synes du om Statnetts tidsplan for sine planlagte utenlandskabler?

– Det kommer jeg til å gå gjennom i nettmeldingen.

– Så du vil ikke si noe om det nå?

– Nei.

Les mer om: