NYHETER_BYGG

Minimumskrav ikke nok

BYGGFUKT: Innebygget overskuddsfukt er et økende problem. Her har golvbelegget løsnet og alt må rives opp. Det må tørkes ut før nytt belegg kan legges. Avgassing fra materialene kan påvirke innemiljøet negativt.
BYGGFUKT: Innebygget overskuddsfukt er et økende problem. Her har golvbelegget løsnet og alt må rives opp. Det må tørkes ut før nytt belegg kan legges. Avgassing fra materialene kan påvirke innemiljøet negativt.Bilde: Byggforsk

– Totalentreprenører gjennomfører byggeprosjekter hvor konkurransefaktorene er lavest mulig pris og kortest mulig byggetid og hvor den faglige tyngden mangler, sier inneklimaekspert Gaute Flatheim.

– For å kunne gi lavest mulig anbud, velger mange å benytte lovens minimumsløsninger. Dermed blir markedet dårlig for nye og bedre, men dyrere løsninger. Kvaliteten på nye bygninger blir ikke nødvendigvis tilfredsstillende. Dette fører til at mange nye bygg må rehabiliteres etter kort tid, hevder Gaute Flatheim

Flatheim mener sivilarkitekter og kvalifiserte rådgivende ingeniører i årevis har spilt annenfiolin på totalentreprenørenes:

– De legger seg flate for totalentreprenørene for å få oppdrag. Den faglige ekspertisen må vike for andre interesser – laveste pris og høyeste inntjening hos totalentreprenørene. Helt uverdig, sier innemiljøspesialisten.

Helsekonsekvenser

Mange klagesaker skyldes dårlig innemiljø med betydelige helsekonsekvenser. Flatheim omtaler tilstanden i mange bygg som: Fri flyt av forurensninger over himlingene – og under!

Dette til tross for at "Rent Tørt Bygg " har vært et begrep i BA-næringen siden den første veilederen ble lansert i 1995. Nå er en ny bok her, RTB-boken. Den skal bidra til færre feil, mindre sykefravær, bedre effektivitet og lavere driftskostnader, ifølge RIF. Men Byggforsk dokumenterer at mange feil stadig gjentas i bransjen.

Flatheim slår fast at de som skal bestille nye bygg – eller rehabiliteringsprosjekter – ikke bør kjøpe noe som helst uten at selger kan dokumentere en faglig ekspertise som vektlegger andre ting enn ”laveste pris og kortest mulige byggetid”.

Han føler at totalentreprenørene har klart å få RIF-miljøet og sivilarkitektene i lomma. Han lurer også på om det er slik at rådgivende ingeniører presses på antall timer og timepriser.

Kritikkverdig

– Kan du nevne en skikkelig skandale?

– Dette er en systemsvikt. Det blir feil å trekke frem en enkelt aktør. For å få slutt på dette generelle problemet, utfordrer jeg heller aktørene. Bare dersom de tar tak og rydder opp i egne rekker, kan vi bedre forholdene i byggebransjen.

- Himlingsplatene er ofte av svært dårlig kvalitet. Kantforseglingen er under enhver kritikk. Verken Rockwool AS eller Glava AS har så langt tatt dette alvorlig. Jeg har Statens Bygningstekniske Etat i ryggen når jeg generelt sett krever grundig rengjøring av himlingene og området over disse. Forholdene der er ofte forferdelige, sier Flatheim.

– Skal innemiljøet bli tilfredsstillende, må all isolasjon i himlingene forsegles med skikkelig mekanisk styrke, og ventilasjonskapasiteten må være tilstrekkelig. Utvendig isolerte ventilasjonskanaler må mantles med aluminium. Store mengder støv i og over himlingene er blant de mangler som kommer frem når det klages på innemiljøet. Mineralull – steinull og glassull – er aldeles utmerkede produkter til varmeisolasjon og akustikk. Men mineralullfiber må ikke eksponeres for mennesker, poengterer han.

Bruk kvalifiserte spesialister

– Hvordan skal vi unngå disse byggetabbene?

– Totalentreprenørene har i minst ett tiår vist at de ikke har noe å gjøre i førersetet i norsk byggevirksomhet. Men ekspertisen på oppføring av bygg er naturligvis større hos entreprenørene enn hos oss rådgivere. Derfor bør de konsentrere seg om dette og ikke ta over ansvaret for design og prosjektering.

Flatheims råd til utbyggerne er krystallklart: – Inngå ikke en eneste kontrakt med disse totalentreprenørene uten at uavhengige sivilarkitekter og RIF-tilsluttede rådgivere har prosjekteringsansvaret i alle fag. Krev total integritet i enhver sammenheng. Velg fra øverste hylle og betal skikkelig. Gode råd kan være dyre, men lønner seg i lengden. Ansett kvalifiserte personer i administrasjonen og betal dem også skikkelig.Entreprenørene vil levere feilfrie bygg

Tommy Helgerud i NCC Construction AS sier til Teknisk Ukeblad at selskapet har kommet langt i arbeidet med å levere mest mulig feilfrie bygg. Beviset er fornøyde kunder. Nøkkelen er at det settes av tid til kontroll av bygget – to til fire uker – før bygget overleveres til kunden. Disse befaringene gjennomfører entreprenøren dels alene, dels sammen med underentreprenører, leverandører og rådgivere og til slutt sammen med kunden.

Billigste alternativ

Hans Kristian Olsen er markedssjef for himlinger i Glava AS. Han sier at i byggeprosjekter som ikke er direkte kvalitetsstyrt av byggherren, vil entreprenøren nesten alltid søke det billigste alternativet. Det gjelder så vel himlinger som andre materialposter. Alle Ecophon himlingsprodukter som leveres fra Glava, er både kantforseglet og baksidebelagt. Det er bare i Norge og Danmark dette er utviklet til å bli standard.

– I samtlige såkalte "syke" bygg vi har vært involvert i, har det alltid vært konstatert generelt dårlig rengjøring av bygget ved overlevering. I de fleste tilfeller også dårlige rengjøringsrutiner i ettertid. Da finner man selvsagt fiber og støv av alle kategorier fra montering og tilpasninger. I Norge leveres det over 1,2 mill. kvadratmeter forseglede mineralull-himlinger hvert år, og det er svært sjelden man opplever noe ubehag. Hele Ecophon produksortimentet er godkjent av Svenske Astma og Allergi Forbundet, har The Indoor Climat Label og er Svanemerket. Likevel utvikler vi en ny produksjonslinje som vil kunne påføre en meget sterk kantforsegling selv på de billigste produktene. Denne skal være fullt operativ i løpet av neste år, sier Olsen.

Sertifiserte produkter

Morten Andersen, adm. direktør i A/S Rockwool, sier at kravene til innemiljø kan dokumenteres på to måter. Byggverk kan utføres i samsvar med preaksepterte løsninger eller ved beregninger og/eller analyser som dokumenterer sikkerheten. Han mener at Rockfon mineralullhimlinger tilfredsstiller innemiljøkravene. De har sertifikater i beste klassifiseringsgrupper i henhold til de nordiske klassifisseringsstandardene i Dansk Indeklima Mærkning og finsk Building Information Foundation. Det finnes ikke noe eget norsk merkesystem.

– Vi kan vanskelig se at det er for dårlig å velge denne type produkter som på verdensbasis er montert i over 80 millioner kvadratmeter. Det blir støv ved de fleste typer arbeid, også ved montering av himlinger. Derfor må det rengjøres etter montering. Våre anbefalinger til brukere av mineralull blir stadig fornyet i henhold til nye forskningsresultater og produktutvikling, sier Andersen.Hever kompetansen

– Det viktigste tiltaket for å unngå feil bruk, er antakelig informasjon til brukerne, sier Trond Bølviken, direktør for forretningsutvikling i Veidekke Entreprenør. – Bransjen har satset mye på kontrollsystemer, men har langt fra evnet å fjerne utførelsesfeilene. I tillegg til disse systemene er vi derfor veldig opptatt av holdningene, kompetansen og forståelsen for helheten hos de utførende.

Veidekke satser på kompetansehevende tiltak og har et omfattende utviklingsprogram. – Ca 60 % av alle prosjektene vi gjennomfører er totalentrepriser. På byggsiden alene er totalentrepriseandelen over 80%. I alle disse prosjektene skjer prosjekteringen i regi av samarbeidende eksterne arkitekter og rådgivere, mens vi selv utfører prosjekteringsledelsen,sier Bølviken.

– Det har vært for lite kunnskap om de faktiske sammenhengene mellom ulike tiltak i byggeperioden og støvmengdene i det ferdige bygget. Sammen med Byggforsk og Teknologisk Institutt har vi derfor satt i gang et program med løpende målinger underveis i utvalgte prosjekter. Målet er å bli bedre i stand til å forstå hvilke krav som bør settes til de ulike sluttprodukter og deretter sette inn målrettede tiltak, mener Bølviken.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.