Mindre mobiltrøbbel for legene

Mindre mobiltrøbbel for legene
GLOBALT: NST satser på å spre det nyutviklede mobilsystemet til helsevesen i hele verden. Bilde: Colourbox.com

Legene ved sykehusene i Norge har lommene fulle av telefoner.

Det blir det snart slutt på, for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø har utviklet et system som samler flere mobiler og personsøkere i én smarttelefon.Fem i lomma

I noen tilfeller går leger rundt på sykehuset med opp til fem mobile enheter i lommene sine: Sykehusets trådløse telefon, vaktmobil, vaktpersonsøker, privat mobil og privat personsøker.

Den nyutviklede prototypen kalles foreløpig for "Context sensitive systems for mobile communication in hospitals" og både forenkler og forbedrer eksisterende telefonsystemer ved et sykehus.Fra mobil til personsøker

– Med denne teknologien kommer legene bare til å trenge én enhet. Når telefonen står på lydløs, fungerer den som en personsøker, ellers innehar smarttelefonen alle de funksjonene som legen i dag må ha fem apparater for å dekke, sier forsker Terje Solvoll ved NST og utvikleren av systemet.

UTVIKLET: PhD-student Terje Solvoll ved NST har utviklet den nye løsningen i samarbeid med internasjonale studenter. Jan Fredrik FrantzenServer legges ved siden av

Løsningen tar i bruk programvare som sørger for at telefonen slår seg av eller på lydløs avhengig av rom og situasjon som legen befinner seg i.

Det skjer ved at en server blir koblet til sykehusets eksisterende plattform, slik at bruken av smarttelefoner blir mulig. Sensorer blir plassert i alle rom for å spore telefonen. Telefonen fungerer ved hjelp av det interne wifi-systemet til sykehuset. Den bytter til gsm hvis telefonen ikke har wifi-dekning.Operasjon

Legene legger til i kalenderen om de er på vakt, har bakvakt eller hvilende vakt. Deretter gjør systemet resten av jobben ved hjelp av sensorene:

Går legen for eksempel inn i operasjonsstuen, registrerer sensorene dette og stenger telefonen for innkommende samtaler. Samtalene blir videresendt til neste vakthavende lege og blir alltid besvart. Er situasjonen derimot svært akutt, er det mulig å tvinge gjennom en samtale.Sikring

Når legen kommer hjem, men må være tilgjengelig, kan han koble telefonen opp mot sitt eget nett og dermed være tilgjengelig selv om mobilnettet skulle bryte sammen.

I fremtiden kan denne smarttelefonen også knyttes opp mot andre helsesystemer som for eksempel elektronisk pasientjournal.Kostnader

Systemet skjal kunne innføres uten uoverkommelige kostnader, siden personsøkere og mobiler gradvis kan byttes ut med en smarttelefon. Den opprinnelige plattformen beholdes mens man parallelt går over til et mer moderne system. Dermed skal eldre kommunikasjonssystemer kunne moderniseres uten en kostbar utskifting.

Terje Solvoll har gjennom hele prosjektperioden hatt mastergradsstudenter fra europeiske universiteter og høyskoler med på utviklingen. Han er utdannet sand. scient i informatikk og er i avslutningen av sin PhD.

Ifølge en pressemelding fra NST kommer løsningen til å revolusjonere legenes telefonihverdag.

Så langt er den testet av leger i laboratorieomgivelser. Planen er å innføre den ved norske sykehus i første omgang, men det er ikke uaktuelt å satse internasjonalt.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet ikt-program VERDIKT.Allmenn nytte

– Vi ser at vanlige folk også kan ha nytte av teknologien vi har utviklet. Tenk alle situasjoner hvor mobiler ringer når de ikke skal; på kino og teater, i møter og på fly. Vi kunne plassert sensorer som slo av eller satte telefoner i lydløs modus i det de kommer inn i det aktuelle rommet, og på den måten spart våre medmennesker for mange irritasjoner, sier Solvoll.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.