Mindre kraftsløsing på NorNed

Mindre kraftsløsing på NorNed
FEIL VEI: Det skal bli slutt på at kraften på NorNed-kabelen flyter i feil retning 10 prosent av tiden. Bilde: Statnett

På kraftkabelen mellom Norge og Nederland, NorNed (700 MW), har kraften rett som det er gått fra landet med høyest pris til landet med lavest pris, stikk i strid med hva som er økonomisk rasjonelt.

Årsaken til det er at retten til å benytte kapasiteten på kabelen kjøpes før spotprisen i Norge og Nederland er regnet ut. Dette kalles eksplisitt auksjon og er den mest vanlige auksjonen i resten av Europa.

Les også: Krevende utenlandskabler

10% feil

Siden oppstart i 2008 har kraftflyten på NorNed hatt feil retning ca. 10 prosent av tiden som følge av dette, ifølge Statnett. Det betyr dårligere utnytting av kabelen og tap av inntekter for nettkundene.

Men fra og med torsdag innfører Nord Pool Spot i samarbeid med den nederlandske kraftbørsen og EMCC (European Market Coupling Company) en såkalt volumkobling på NorNed-kabelen. Det innebærer at EMCC beregner en kraftflyt på kabelen time for time basert på budgivingen fra de enkelte børsene og kapasitetene på de fleste forbindelser i Norden, Tyskland, Belgia og Frankrike. I en integrert operasjon beregner børsene priser i det samme området.

Dermed vil kraftflyten på NorNed det aller meste av tiden gå i riktig retning, ifølge direktør Hans Randen i den nordiske kraftbørsen Nord Pool Spot. I neste omgang er det planlagt en og samme prisalgoritme som dekker en større del av Vest- og Nord-Europa og da vil også de mindre prisforskjellene forsvinne.

Les også: Uavklart NorNed 2-eierskap

– Oppfyller konsesjonskravene

I konsesjonen fra OED var det krav om implisitt auksjon på kabelen, men OED har gitt gjentatte unntak. Årsaken har vært at det var vanskelig å få samme stengetid for spotauksjonene på den nordiske og de kontinentale børsene. Men i fjor ble det problemet løst, og markedene kan nå kobles.

– Vi oppfatter det slik at løsningen med volumkobling langt på vei oppfyller OEDs konsesjonskrav, sier Statnetts konserndirektør, Bente Hagem.

– Målet er å få en priskobling i løpet av 2012 hvor prisen regnes i én enkelt operasjon, med én regneoperasjon, for hele Nordvest-Europa. Det vil bli den eksakte prisberegningsmetoden. Men løsningen vi får nå, innebærer en veldig god kobling av markedene, langt bedre enn eksplisitte auksjoner, sier Hagem.

Les også: Nordisk og fransk kraftmarked kobles sammen

Store tap

Hun sier at siden NorNed-kabelen ble satt i drift i 2008 har inntektene vært svært gode, men nettkundene i Nederland og Norge har ”tapt” ca 30 millioner euro på at markedene har vært koblet med eksplisitt auksjon.

– Vi er svært fornøyd med at løsningen nå er på plass. Å få dette til har vært litt av en kabal og viser at internasjonale prosjekter innen denne sektoren ikke må undervurderes. Jeg tror vi kan si at dette har vært banebrytende ikke minst når vi tar i betraktning at dette er det blitt den foretrukne europeiske løsningen, sier Hagem.

Les mer om: