Mindre hjernekreft tross mobileksplosjon

Mindre hjernekreft tross mobileksplosjon
Tross eksplosjon i bruk av mobiltelefoner har forekomstene av hjernekreft gått ned i USA de siste 20 årene. Bilde: Colourbox

Det er knapt noe enkelte frykter mer enn hjernekreft fra mobiltelefoner. Selv om utallige undersøkelser har hatt store vanskeligheter med å påvise noe som helst. Men det demper ikke antall undersøkelser.

Nylig inkluderte Verdens Helseorganisasjon mobiler i samme kreftfremkallende gruppe som sigarettrøyk, sylteagurker og kaffe. De to siste skremmer neppe, men å havne sammen med sigaretter skaper frykt.

Les mer: Mobilbruk kan øke kreftfaren

Mindre kreft

Det nasjonale amerikanske kreftinstituttet, National Cancer Institute, har derimot fremlagt statistikk som viser at forekomsten av hjernekreft har falt de siste 20 årene, altså akkurat i den perioden hvor mobilbruken har eksplodert.

Mengden stråling fra telefoner som treffer hjernen har i denne perioden økt 500 ganger. Antallet mobiler har i samme periode økt 60 ganger.

I samme periode har antall krefttilfeller falt fra 70 per million amerikanere til 65.

Blir eldre

Undersøkelsen kan selvfølgelig ikke svare på det store spørsmålet om det er en forbindelse mellom hjernekreft og mobilbruk, men peker på behovet for flere studier.

I mellomtiden kan det være grunn til å minne om at gjennomsnittsalderen stadig øker.

Les mer om: