Milliardkontrakt for kabel til SydVestlinken

Milliardkontrakt for kabel til SydVestlinken
TILKOBLINGSPUNKTET: SydVestlinken vil kobles til Tveiten Trafostasjon lang med E-18 utenfor Tønsberg. Bilde: Anders J. Steensen

Den planlagte kraftforbindelse mellom Sør-Norge og Sør-Sverige, SydVestlinken, legger til rette for utbygging og bruk av klimavennlig energi, best mulig utnyttelse av kraftressursene, utjevning av strømprisene og sikrere strømforsyning i begge land.

Kontrakten ABB har fått omfatter en likestrømskabel på svensk side mellom stedene Barkaryd og Hurva i Sør-Sverige.

Verdens lengste

Når den første delen av prosjektet er fullført i 2014, vil dette være verdens lengste landkabelforbindelsen og med sine 2x660 MW med en spenning på 300 kV den med størst overføringskapasitet.

ABB skal designe og produsere og installere kabelen som er 200 kilometer lang.

Vekselstrøm i Norge

Investeringskostnadene for SydVestlinken på norsk side er foreløpig estimert til en størrelsesorden på 2 - 4 milliarder norske kroner, og blir mellom 60 og 110 kilometer lang, avhengig av hvilken trase som til slutt blir valgt.

Dagens planer for forbindelsen er å starte på Tveiten transformatorstasjon utenfor Tønsberg i Vestfold, over Oslofjorden, og til svenskegrensen. Hovedløsningen på norsk side er luftledning.Les mer om: