Mer til forskning og innovasjon

Mer til forskning og innovasjon
Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad Bilde: CAMILLA AADLAND

Nærings- og handelsdepartementet øker satsingen på forskning og innovasjon i årets statsbudsjett. Bevilgningen til Norges forskningsråd økes med 1,2 milliarder kroner, mens det legges 700 millioner kroner ekstra i bordet fra Innovasjon Norge og til romforskning.

Bedre rustet

– Dette budsjettet stiller oss bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer for omstilling og nyskaping, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Totalt foreslår regjeringen å bevilge 19,7 milliarder kroner til forskning og utvikling i 2009. I alt 1,9 milliarder kroner foreslås til ulike forskningsaktiviteter over Nærings- og handelsdepartementets budsjett.

Mer til innovasjon

Senere i høst vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om innovasjon hvor regjeringens samlede innovasjonspolitikk presenteres, men allerede er det klart at det sette av 1,2 milliarder kroner til Innovasjon Norge.

En stor del av økningen øremerkes prosjekter knyttet til utvikling av ny miljøteknologi.