Mer Skype, mindre mobil

Mer Skype, mindre mobil
DALER: Vi snakker mindre i mobiltelefonen og prøver ut nettbaserte løsninger. Men mobil datatrafikk bare øker. Bilde: colourbox.com

Post og teletilsynets halvårsrapport for ekommarkedet viser klare endringer.

I mobilmarkedet sender abonnentene både færre sms og snakker mindre.

Fasttelefoni fortsetter å falle, mens veksten kommer i datatrafikken.Mobil opp og ned

Antall mobilabonnement i Norge fortsetter å øke.

Ved utgangen av første halvår, var summen av kontantkort og etterbetalte abonnement 5,67 millioner.

Dette er en økning på 2,7 prosent på ett år, men veksten er bare halvparten av veksten ett år tidligere. Fra første halvår 2009 til 2010 var den 5,3 prosent. Andelen kontantkortabonnement er 27 prosent.

Les også: Kartlegger mobil sårbarhetTelenor faller

PT-rapporten kartlegger markedandelene til mobiloperatørene.

For første gang har ikke lenger Telenor mer enn halvparten av landets mobilabonnement.

Nå er andelen på 49 prosent, mot 51 prosent eter første halvår i fjor.

Det er de små leverandørene som tar denne andelen. Disse har samlet økt fra 31 til 33 prosents markedsandel i perioden.

Netcom holder seg stabilt på 18 pro sent.

Men det er kun på abonnement at Telenor har mistet litt grep.

Både på ringeminutter, tekstmeldlinger og inntektsmessig har Telenor drøyt halvparten av markedet.Mindre prat

Selv om antall abonnement har økt, er den enkelte kunde mindre aktiv enn tidligere.

Taletrafikken over mobil har økt hvert år frem til 2010, men i første halvår det året kom den første nedgangen.

Da snakket hver kunde i gjennomsnitt 1095 minutter, men nå flater trafikken ytterligere ut, til 1087 minutter pr. år.

– Årsaken er trolig at folk bruker med såkalt billigtelefon over nettet, som Skype, sier PT-direktør Torstein Olsen.

Han presenterte rapporten i Oslo mandag formiddag.

Les også: Servicemåling utgått på datoPREMIÈRE: PT-direktør Torstein Olsen (t.v.) hadde sitt første møte med en samlet ekom-bransje mandag formiddag. Her i diskusjon med telekomanalytiker Tore Aarønæs. (Foto: Espen Zachariassen)Mikroskopisk mobildata

På ett år har andelen kunder som har mobilabonnement med datapakke doblet seg.

Ved utgangen av første halvår var det 474.000 slike abonnement, men fremdeles utgjør datatrafikken som disse kundene genererer bare en beskjeden andel av den totale datatrafikken over mobilnettet – skarve 4,4 prosent.

– Det lave tallet for denne datatrafikken må sees i sammenheng med at de fleste tillater at mobilen kopler seg opp på trådløse nettverk på jobben og hjemme, og dermed går datatrafikken den veien. Det er ingen grunn til å tro at de som har smartmobiler ikke er aktive nettbrukere, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.Digger mobilt bredbånd

Den største andelen mobil datatrafikk går over dedikerte abonnement for mobilt bredbånd.

77 prosent av 6,7 millioner Gigabyte kommer fra disse abonnementene.

Det er stort sett privatkunder som har slike abonnement, mens mobilabonnement med datapakke hittil har vært omsatt mest til bedriftskunder.

Det er langt flere bedriftskunder enn privatkunder som har mobilabonnement med datapakke.

– Privatkunder velger annerledes, sier Olsen.

Dedikerte abonnement

Av disse er det mange flere som velger dedikerte abonnement for mobilt bredbånd (”USB-pinner”), selv om mange har mulighet til å kople seg opp til nettet ved å bruke mobilen sammen med en pc.

– Responsen fra privatpersoner på mobilt bredbånd viser at enkle og intuitive ”plugg inn”-produkter er populære selv om de ikke nødvendigvis er de aller billigste alternativene. Bransjen har vært flinke til å tilby forbrukerne produkter som dekker et behov, for svaret leser vi ut av statistikken: De private liker det de får og står for nesten åtti prosent av trafikken over dedikerte abonnement for mobilt bredbånd, sier Olsen.Fasttelefoni i fritt fall

Tallene for første halvår 2011 viser at fasttelefoni fortsetter å tape terreng. Nå har bare seks av ti husstander fasttelefoni, og dette tallet inkluderer analog telefon, ISDN og bredbåndstelefoni.

Nå har 73 prosent av husstandene i Norge abonnement på fast bredbåndstilknytning.

31 prosent av disse har også bredbåndstelefoni. Det er en nedgang på fire prosentpoeng det siste året.Mer penger i kringkasting

Ved utgangen av første halvår var totalt antall betalte tv-abonnement i Norge i overkant av 2,15 millioner.

Dette er 35.000 flere enn ett år tidligere

Den totale omsetningen gikk opp med 266 millioner kroner i samme periode, til 3,5 milliarder kroner.

Kabel-tv-kundene står for 35 prosent av omsetningen, men for 44 prosent av abonnementene.Les også: Russiske radarer kunne gitt mobilforbud i Nord-Norge

Fiber øker

Bare knappe 11 prosent av kundene har kringkasting levert over fiber, men fiber står for halvparten av den totalt omsetningsøkningen i kringkastingsmarkedet de siste tolv månedene.

De tre siste årene, fra 2008, har antall tv-abonnement over satellitt gått ned, men omsetningen har økt. Dette gjelder også for første halvår 2011, da omsetningen økte med fem millioner kroner fra året før, til 1,36 milliarder kroner.

Det digitale bakkenettet har 14 prosent av kringkastingsmarkedet, både når det gjelder abonnement og omsetning.

Her kan du lese hele halvårsrapporten .

Les mer om: