OLJE OG GASS

– Må få mer kunnskap om Gro

Boreklar: Riggen Leiv Eriksson skal bore på både Gro og Dalsnuten. Ifølge Oljedirektoratet er dette årets mest spennende boringer.
Boreklar: Riggen Leiv Eriksson skal bore på både Gro og Dalsnuten. Ifølge Oljedirektoratet er dette årets mest spennende boringer. Bilde: Ocean Rig

Gro-funnet ligger 350 kilometer vest av Sandnessjøen og på 1.376 meter havdyp. Shell har aldri gjort et så dypt funn i Norge tidligere.

–Gro er resultatet av grensesprengende leting og beviser at Shell har en geologisk modell som virker. Det er stor usikkerhet om funnets størrelse. Foreløpige anslag fra Oljedirektoratet er på mellom 10 og 100 milliarder kubikkmeter gass, sier kommunikasjonssjef i Norske Shell, Terje Jonassen.

Les hva oljedirektøren mener:

Store strukturer

Han forteller at strukturen er 60 kilometer lang og 20 kilometer bred, altså 1.200 kvadratkilometer. – I øyeblikket har vi bare ett datapunkt. Det er derfor behov for en avgrensningsbrønn for å få en bedre forståelse av funnet. Boringen starter i mai eller juni.

I samme område som Gro, ligger at annet prospekt som Shell kaller Dalsnuten. Selskapet forbereder nå denne boringen sammen med sine partnere, og de satser på å gjennomføre første letebrønn i 2010.

Stammer fra Grønland

–I likhet med Gro bygger også identifiseringen av Dalsnuten på en ny geologisk modell. Modellene for både Gro og Dalsnuten forutsier at vi treffer på bergarter fra jura-tiden som er vanlig i de olje- og gassførende lagene på Haltenbanken. Mens reservoarene på Haltenbanken er avsatt fra det norske fastlandet, er trolig reservoarene på Gro og Dalsnuten avsatt fra Grønland. I juratiden lå Grønland mye nærmere Norge enn i dag, sier Jonassen.

Han understreker at Gro og Dalsnuten er bygd på to helt forskjellige geologiske modeller, slik at funnet på Gro ikke øker sannsynligheten for funn på Dalsnuten.

Satser på dypt vann

Jonassen mener Shell ble en viktig dyptvannsaktør på norsk sokkel allerede i 15. runde.

–Da ble vi tildelt areal i Ormen Lange, som ble funnet i 1997. Siden den gang har vi deltatt i åtte letebrønner på dypt vann i Norskehavet. Og Gjennom kunnskap fra disse letebrønnene og med mengder av seismiske data, utviklet et Shell-team over tid en ny geologisk forståelse, som igjen førte til at vi identifiserte Gro-prospektet i 18. runde. Dette ble karakterisert som et ”high risk - high reward”-prospekt. Etter tildelingen i 2004 har vårt team videreutviklet kunnskapen gjennom mer tredimensjonal seismikkinnsamling.

–Flytter teknologiske grenser

–Det har vært usedvanlig spennende å følge team-innsatsen i hele leteavdelingen de siste årene og se hvordan Shells ledende teknologier på flere områder er smeltet sammen i det som i dag framstår som en ny letemodell. Dette arbeidet har flyttet teknologiske grenser og ytterligere befestet Shell som ledende på dypt vann. Det er ikke mange selskaper som har teknologi, mennesker og kapital til å kunne utføre slike kunnskaps- og teknologigjennombrudd, sier han.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.