ENERGI

Livsfarlige varmepumper

Dersom en varmepumpe ikke blir montert 100 prosent korrekt, får den lavere virkningsgrad og kortere levetid. Verre er det at den i enkelte tilfeller kan bli direkte farlig.

- Jeg har sett tilfeller der uautorisert utførelse har ført til at anlegget har eksplodert, sier kuldemontør Roger Iversen hos montasjefirmaet Iversen Miljøvarme i Drammen. For korte rør og gjør-det-selv-utstyr øker faren for ulykker. Tall fra det det internasjonale energibyrået IEA viser at over 90 prosent av feil ved slike anlegg i dag skyldes monteringsfeil, og ikke materialsvikt.

Myndighetene i Sverige har tatt konsekvensen av at montasje av varmepumper er en komplisert affære. Men selv om de krever at fagfolk monterer utstyret i Sverige, selger svenske forhandlere gjerne gjør-det-selv-sett til norske kunder. Nordmenn kan fullt lovlig montere varmepumpen selv.

Ny forskrift

Faremomentene gjelder i første rekke luft-til-luftanleggene. Når varmepumpen kobles til vannbårne varmesystemer, kommer andre bestemmelser inn som krever fagfolk.

Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) er i ferd med å legge siste hånd på en ny forskrift for brannfarlige eller trykksatte stoffer. Den skal harmonisere det norske regelverket med EUs trykkdirektiv, som fikk full gyldighet i Norge i fjor. Direktivet krever imidlertid ikke sertifisering av varmepumper. For trykksatte anlegg med rørdimensjoner under 25 mm, kreves bare at montøren følger "god ingeniørpraksis". Det vil i praksis si null kontroll med slike anlegg. Alt ansvar ligger hos eieren, om uhell eller ulykker inntreffer.

- Når høringsrunden på den nye forskriften om kort tid er klar, skal vi ta en gjennomgang med blant annet kuldebransjens organisasjoner. Da kan det hende at slike varmepumper vil bli behandlet spesielt, sier overingeniør Arne Dybwad i DBE.

Det statlige enøkorganet Enova støtter gjerne både private og næringsdrivende som ønsker å gå over fra direkte elektrisk oppvarming til varmepumper. Enova krever imidlertid attestasjon fra autoriserte fagfolk for at søkeren skal få tilskudd.

- Vi ønsker at anleggene vi støtter er korrekt utført, sier seniorrådgiver Trude Tokle i Enova. Hittil i år har de bevilget 50 millioner kroner til 8400 varmepumpeanlegg. Ifølge Tokle er årsaken til at det fremdeles er lov i Norge å sette opp varmepumpene selv, at sikkerhetsrisikoen vurderes som ganske lav.

Flest montasjefeil

Enova har engasjert Sintef Energiforskning i Trondheim til å evaluere feil- og havaristatistikk på varmepumpesystemer.

- Vi har nettopp satt i gang undersøkelsene, og har ikke noen tall klare før tidligst til neste år. Men det synes klart at de fleste feil i luft-til-luftsystemer skyldes feil under montasje. Selve utstyret har en meget lav feilprosent, sier forsker Rune Årlien hos Sintef.

Det er mye som kan gå galt når nevenyttige, men ikke autoriserte personer forsøker å sette opp et anlegg. For det første kreves mye spesialverktøy, slik som vakuumpumper, bøye- og flenseverktøy. - Anlegget skal trykksettes til 36 bar, og det skal være 100 prosent tett. Ikke 99,99 prosent. Da reduseres virkningsgraden på kort tid, sier teknisk sjef Vidar Lone ved Bauer Energi. Han har opplevd eksplosjoner i anlegg som følge av materialfeil. Dessuten er det ikke hvem som helst som kan vurdere hvor i huset inntaket kan stå. Her spiller vær og klimatiske forhold inn.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.