Lien: Olje fra Nord-Norge ikke mer skadelig enn olje fra Bergen

 

Lien: Olje fra Nord-Norge ikke mer skadelig enn olje fra Bergen
Olje- og energiminister Tord Lien mot de som hardnakket påstår at petroleumsressursene i Barentshavet ikke blir lønnsomme. Bilde: Peder Qvale

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) lar seg provosere av vestlandske nyhetsmedier – spesielt når de på lederplass mener noe om petroleumsvirksomhet i nord.

Da statsråden gjestet OG21-konferansen i Oslo forrige uke, understreket han at det ikke er noen som kan garantere noe som helst i våre nordligste havområder.

– Men det som provoserer meg noe helt grenseløst, det er når man kan lese på lederplass i Bergens Tidende – en region som har tjent seg rike på olje og gass i flere tiår – at det å produsere olje i Nord-Norge er farlig for klimaet.

– Det er forferdelig provoserende. Et oljefat produsert i Nord-Norge har ikke noen annen påvirkning på klimaet enn et oljefat produsert utenfor Bergen, tordnet statsråden.

Kongsberg-sjefen: Kongsberg-sjefen mener «tiden er inne for å se grundig» på 2-4-ordningen  

To streker under svaret

Statsråden hadde før raljeringen hørt gjennom en presentasjon av DNV GL som har gjort en ny studie av oljevirksomhet på 74 grader nord.

I rapporten kom det frem at det var rett i underkant av 30 utfordringer av teknisk art som må på plass før man kan få til helårlig produksjon av olje og gass så langt nord i Barentshavet.

Teknisk Ukeblad omtalte funnene i rapporten og de 11 viktigste utfordringene som ble identifisert tidligere i høst.

Samtidig som rapporten ble utarbeidet, har debatten om oljevirksomhetens fremtid i nord gått flere steder. En rekke miljøorganisasjoner, analytikere og investorer har advart mot dårlig lønnsomhet i Barentshavet.

Statsråd Lien mente dog at ingen kan si noe som helst om eventuell lønnsomhet – heller ikke han.

– Det sies mye rart om lønnsomhet i nord. Du får ikke meg til å stå her og garantere at ressursene i Barentshavet vil bli lønnsomme, med to streker under svaret. Det blir helt useriøst, ifølge Lien.

Ut med norsk, inn med svensk: Statoil dropper kjente norske matvarer for å spare penger

– Må for pokker være stolt

Han pekte på at mens det er boret tusenvis av brønner andre steder i Norge, er det kun boret om lag 100 brønner i Barentshavet.

– Å si at man vet så mye om ressursgrunnlaget, slik at man kan si at det enten blir ulønnsomt eller at det blir kjempelønnsomt, det går ikke an. Derfor er vi nødt til å gi industrien tilgang på disse arealene slik at vi finner ut hva som er ressursgrunnlaget utenfor kysten av Finnmark.

– Dette er nøyaktig slik man har gjort på andre kystområder i Norge. Vi skal for pokker være stolt av det vi har fått til. Vi er en av de mest bærekraftige produsentene i verden, og norsk gass er et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene fra den europeiske energimiksen. Løsningen er å erstatte kull med gass, sa Lien.

Samtidig som oljekostnadene eksploderte: Mens oljekostnadene eksploderte hadde FMC 27 forskjellige gulmalinger på lager