OLJE OG GASS

Leter mer – finner mindre olje

Bilde: Statoil

BERGEN: Aldri har det vært investert så mye i leting etter olje på norsk sokkel som i år.

Man regner med at det vil bli investert ca. 130 milliarder når det gjelder leting etter nye ressurser, men totalt 180 milliarder om man tar med det totale kostnadsnivået når det gjelder lønnskostnader.

2005 var toppår

Det var Jarand Rystad i analyseselskapet Rystad Energy som opplyste dette på Feltutviklingskonferansen som Norsk Petroleumsforening arrangerer i Bergen.

– Selv om mange tror noe annet, er det ikke produsert mer olje i verden enn det man gjorde i 2005. Derimot har det aldri vært større leteaktivitet enn i dag. Totalt finner man ca. 40 prosent av verdens forbruk, noe som betyr at reservene stadig minker, sier Rystad.

Enormt behov

Selv om kull i framtida vil bli en viktigere energikilde enn olje og gass, har verden fortsatt et enormt behov for olje.

Mens den rikeste del av verdens befolkning bruker seks liter om dagen, bruker den øvrige befolkningen bare en liter. Bare en økning på en halv liter blant disse, ville utløse et enormt behov.

– Boreeffektiviteten på land er halvert og vi vil oppleve en mangel på rigger helt fram til 2020. Våre analyser viser at verden vil mangle 160 rigger i forhold til behov når det gjelder planer for leteaktivitet, sier Jarand Rystad.

102 plattformer

Siden 1972 har det blitt bygd 102 plattformer på norsk sokkel.

Nå bygges det nesten ikke plattformer lenger ettersom stadig mer av aktiviteten dreier seg om leting og produksjon med rigger og flytende installasjoner (FPSO’er), samt undervannsoperasjoner.

– Vi er i ferd med å forlate plattformløsningen, nå dreier over 60 prosent seg om subsea-utbygginger. Denne tendensen ser vi også i verden for øvrig, sier Rystad.

Nye funn

Leteaktiviteten norsk sokkel har aldri vært høyere enn nå. Til sammen åtte rigger er i aktivitet. Det er gjort en rekke funn, men ingen veldig store.

De viktigste er tre mellomstore funn i Nordre Vikinggraben (Jordbær), fem funn i Barentshavet og ni funn i Norskehavet. Fire funn er gjort av nye aktører.

– Flaskehalsen på norsk sokkel er at operatørene ikke har klart å få nok prosjekter ferdig for utbygging. Nå vil man oppleve at aktørenes finansielle usikkerhet vil føre til utsettelser. Vi har jo sett at både Frøy og Goliat er blitt utsatt. På den annen side har jo StatoilHydro annonsert at de vil øke sine globale investeringer fra 12,5 til 13,5 milliarder kroner, sier Rystad.

Ung sokkel

– Norges største utfordringer er at vi har en ung sokkel med veldig få operatører sammenliknet med for eksempel USA og Storbritannia. Oljedirektoratet mener det er 25 prosent igjen av olje og gassressurser på norsk sokkel. Hvis vi klarer å senke kravet til utvinning, vil det åpne seg enormt med nye felt, sier Erik Haugane, konsernsjef i Det norske, som er en av de mange nye aktørene som utfordrer StatoilHydro.

– Nå er vi 140 ansatte i Det norske. Vi gjør i dag like mye som Saga gjorde med tusen ansatte. 10 letebrønner opereres av Det norske i 2009. Hadde ikke vi og andre kommet til som nye aktører, ville StatoilHydro hatt 99 prosent av aktiviteten, sier Haugane.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.