Equinor company day - European Innovation Council

Kun noen få kommer gjennom nåløyet: Otechos fikk sjansen til å selge seg inn hos Equinor

EU-program inviterte til pitchedag hos oljeselskapet.

Teknologidirektør i Equinor, Anders Opedal, studerer modellen til Otechos under én til én-samtaler med selskapet.
Teknologidirektør i Equinor, Anders Opedal, studerer modellen til Otechos under én til én-samtaler med selskapet. ( Ina Steen Andersen)

EU-program inviterte til pitchedag hos oljeselskapet.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Fornebu: 23 selskaper får fire minutter hver til å presentere teknologien sin for Equinor. Kanskje blir ett av dem tatt inn i varmen.

Det var utgangspunktet da European Innovation Councils (EIC) akselerator-program arrangerte bedriftsdag i oljeselskapets kontorer på Fornebu.  

Norske Otechos håper det blir løsningen deres for varmegjenvinning, som kan brukes for å lage elektrisitet av spillvarme fra turbiner på sokkelen, som vinner frem. 

Strikt prosess

Selskapene som får anledningen er valgt ut av Equinor blant 70-80 søknader. Fire av selskapene er norske, resten fordeler seg på elleve ulike nasjonaliteter. De fire norske er Otechos, Kitemill, Abyssus Marine Services og EnergyNest.

De har allerede kommet seg gjennom nåløyet det er å bli tatt opp av akseleratorprogrammet. Kun fem til åtte prosent av de som søker får tilslag. Da har søknaden først blitt vurdert av en jury bestående av fire eksperter, og deretter har representanter fra selskapet vært gjennom et intervju i Brussel foran en større jury. 

– Vi skal være som en ordentlig investor i markedet. Vi har en strikt prosess, understreker leder for akseleratorprogrammet, Liesa Siedentopp. 

Selskapene som når gjennom kan få opptil 25 millioner kroner hver i støtte, i tillegg til hjelp til å teste teknologi, til å lage forretningsplaner og til å komme i kontakt med aktuelle kunder. 

Målet er å gi lovende, nyskapende selskaper hjelp til å komme seg gjennom de mest kritiske fasene av oppstarten, ofte referert til som «valley of death». Det handler om klare å vokse og oppskalere.  

European Innovation Council 

  • EU bruker ca 500 millioner euro i året på et innovasjonsprogram for å øke EUs konkurransekraft.
  • Norge er med på programmet gjennom EØS-avtalen.
  • For første gang har EU, gjennom European Innovation Council, arrangert en «Corporate day» i Norge, der noen av de mest lovende oppstartsselskapene i EU kan presentere seg for et norsk selskap.   

Company day er en del av opplegget selskapene i programmet kan bli invitert til. I løpet av dagen leverer de 23 selskapene hver en fire minutter lang pitch, etterfulgt av to minutter med kritiske spørsmål fra salen. I tillegg får de en én til én-samtale med Equinor. 

– Skjerpende

Teknisk Ukeblad fikk bli med da Otechos hadde sin samtale med Equinors konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, Anders Opedal. 

Ordene kommer ut på innpust og utpust, når administrerende direktør og partner Tor Arne Hauge presenterer teknologien og de ulike bruksområdene. Mest mulig informasjon på den korte tiden de har til rådighet. 

Otechos prøver å selge inn teknologien sin til Equinor. Foto:  Ina Steen Andersen

– Jeg synes det var et spennende møte, det er alltid et godt tegn når de vil vite mer om hva vi skal gjøre fremover. De viste interesse og det liker vi jo at de gjør, sier han til Teknisk Ukeblad etter at presentasjonen er ferdig. 

– Å presentere teknologien på denne måten er veldig skjerpende. Vi må få frem hva som er budskapet på kort tid. For oss handler det om å vise Equinor at vi har en stor kontaktflate mot det selskapet driver med innen olje og gass, og at teknologien vår er relevant for dem, legger Morten Wiencke i Otechos til. 

Flere bruksområder

Fra før har EU-programmet bidratt til at de har fanget interessen til flere av de store kompressorprodusentene i verden, som ønsker å se nærmere på kompressorteknologien deres. 

For teknologien Otechos har fått støtte til gjennom EIC er en kompressor. Men den samme teknologien kan med små justeringer brukes på flere områder, som pumpe, som forbrenningsmotor eller som varmegjenvinner. 

Du kan lese mer om selve teknologien her

På Equinor Company day var det likevel varmegjenvinneren som ble presentert. Det er en dampturbin, som er det som er vanlig å bruke i industrien i dag. Otechos mener likevel at deres maskin er 20 prosent mer effektiv enn konkurrentenes, som igjen vil si at de kan hente ut mer elektrisk kraft. 

Tor Arne Hauge i Otechos presenterer teknologien til selskapet, som kan brukes både som pumpe, kompressor, forbrenningsmotor og varmegjenvinner. Foto:  Ina Steen Andersen

– Det unike med den er at den har en prosess som gjør den veldig effektiv på bare én omdreining. Den er veldig energikompakt og har høy termisk effektivitet. Prosessen er smørefri og den tåler høye temperaturer og væske, forklarer Hauge.  

Når du gjør en forbrenning, så får du en restvarme, som vanligvis bare går ut i luften. 

– Vi fanger denne restvarmen i en dampkjele. Dampen går inn på varmegjenvinneren, hvor turbinen genererer elektrisk strøm, sier Otechos-sjefen. 

Han mener teknologien er relevant for Equinor, som med en varmegjenvinner kan gjøre noe med store varmeutslipp på norsk sokkel, og dermed også CO2-utslippene.

– De har en rekke turbiner både på landanlegg og ute på sokkelen, og varmeutslippene herfra kan vi gjøre noe med, påpeker Hauge.  

De er i tillegg i samtaler med andre industriaktører, blant annet innen fjernvarme, og frem mot sommeren er planen at selskapet skal teste varmegjenvinneren i et biovarmeanlegg. 

– Vi har et forprosjekt der nå, hvor vi ser på hva dette vil koste oss. Så regner vi jo med at Equinor nå går rett inn og funder oss, sier Hauge med et glimt i øyet.

Viktig møteplass

Etter samtalen var Opedal positiv. 

– Vi har allerede et samarbeid med dette selskapet i et prosjekt om nedihullspumper. Om det er deres teknologi som er løsningen her, det gjenstår jo å se, men vi skal jobbe videre sammen med dem på det området. At de nå ser på andre applikasjoner for teknologien er interessant, og det blir absolutt spennende å se hvordan det fungerer, sier han til Teknisk Ukeblad. 

Han påpeker at Equinor forsøker å treffe så mange relevante teknologiselskaper som mulig, og at arrangementer som dette er én av flere måter å gjøre det på. Han ramser opp akseleratorprogrammet Techstars, investeringsavdelingen Equinor Technology Ventures og samarbeidet med EIC, hvor de får tilgang til selskap fra hele Europa. 

Teknologidirektør i Equinor, Anders Opedal, følger interessert med når Otechos-sjef Tor Arne Hauge forklarer hva som er unikt med deres teknologi. Foto:  Ina Steen Andersen

Leder for Technology Ventures, Kristin Aamodt, sitter dessuten i juryen i akseleratorprogrammet til EIC og er med på å velge ut hvem som skal få støtte gjennom programmet. 

– Vi har fra før gode, etablerte leverandørkjeder, med mange store selskaper, med store forskningsbudsjetter, som vi jobber vi med på ulike teknologiutviklingsprosjekter. Men vi ser også at det ikke er nok. Så vi må være ute og se alt det spennende som skjer rundt omkring. Dette her er en viktig møteplass, men det er en av mange, understreker Opedal. 

Vet hva de ser etter

Han påpeker han en av hans viktigste oppgaver er å kunne definere behovene til Equinor på en god måte, slik at de vet hva de ser etter, samtidig som teknologiselskapene selv har muligheten til å justere teknologien eller forretningsmodellen så den treffer markedet bedre.

Sikkerhet, økt verdiskapning og redusert karbonutslipp er blant de strategiske områdene Equinor jobber mest med. 

– Så vi jobber med teknologier som gjør at vi kan drive virksomheten vår sikrere. Det er blant annet ubemannede plattformer, som gjør at vi kan unngå å ha folk eksponert i risikosoner, og automatisert borekontroll, forklarer han. 

Kostnadseffektiv teknologi, som kan gjøre selskapet mer rustet mot svingninger i oljeprisen, er også høyt på agendaen. 

– Og så jobber vi inn mot nye energiformer, som vind og sol, i tillegg til at vi trenger ny teknologi som kan hjelpe oss å produsere olje og gass med et mye lavere karbonfotavtrykk. Og det var jo det vi diskuterte her nå, med løsningen for varmegjenvinning fra Otechos, påpeker Opedal. 

Kan være døråpner

Målet for dagen var å finne selskaper, blant de 23 som presenterte seg, som Equinor ser potensial i og vil satse videre på, enten som et leverandørsamarbeid eller ved å gå inn på eiersiden. 

– Men det handler i stor grad også om å bli kjent med disse selskapene, slik at vi kan vite hvem vi skal være nysgjerrige på og følge opp. Noen befinner seg på et tidlig stadium, hvor teknologien er ikke kvalifisert tilstrekkelig, men hvis den blir det så må vi være klare til å eventuelt ta den i bruk, forklarer teknologidirektøren. 

Men det er et trangt nåløye. Kun fem til åtte prosent av dem som søker blir tatt opp i akseleratorprogrammet til EIC, og Equinor opererer med lignende andel for sine venture-investeringer.

Det understreker også Kristin Aamodt, leder for Equinor Technology Ventures. 

– Jeg tenker at hvis denne dagen kan være døråpner for ett viktig samarbeid mellom Equinor og et av disse selskapene, så er det en suksess, sier hun til Teknisk Ukeblad. 

Overgår norske støtteordninger

Kitemill var blant de norske selskapene som fikk presentere seg. På fire minutter skal de få frem det viktigste ved teknologien sin. Deretter venter to minutter med spørsmål fra salen. Foto:  Ina Steen Andersen

Innovasjon Norge jobber for å få flere norske selskaper til å søke om midler fra EIC's akseleratorfond. Det er vanskelig å nå gjennom, men det er samtidig mye å hente for selskapene som kommer gjennom. 

– Dette er støtte som monner, hvert prosjekt kan få opptil 25 millioner kroner. Det overgår alt vi har på nasjonalt nivå, sier spesialrådgiver Tone Stave til Teknisk Ukeblad. 

Samtidig påpeker hun at pengestøtten bare en del av det du mottar om du er blant de som får innpass i programmet. 

– De tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe selskapet videre. Company days, som her i dag er ett eksempel, men de har også flere lukkede arrangement det er mulig å få tilgang til. Her gir de selskapene mulighet til å treffe store, potensielle kunder. I tillegg er det også mulig å søke om egne lån, forklarer hun. 

– I tillegg følger det en prestisje med, det er et kvalitetsstempel. Du blir sett på som en av de beste, legger spesialrådgiver Eirik Velle Wegner Lønning til. 

Vekstfasen

Innovasjon Norge skulle gjerne ønske at flere selskaper søkte om EU-midler gjennom EIC. 

– Det er satt av penger til å oppskalere dette programmet, så muligheten for norske bedrifter blir ikke mindre, poengterer Lønning. 

Stave legger til at det er et stigende antall norske selskaper som søker, men at det er mange som ikke bruker det virkemiddelapparatet som finnes. Spesielt for selskaper i vekstfasen, som skal oppskalere eller videreutvikle, har gode muligheter her. 

– Dette er først og fremst for selskaper som har noe å vise til, påpeker hun.  

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå