FORUM

KRONIKK: Økt satsing på FoU i byggesektoren må til for å løse energi- og klimautfordringene

Forfatter:

Terje Jacobsen, forskningsdirektør i Sintef Byggforsk

Stafettpinnen går til

I hver utgave av Teknisk Ukeblad der bygge- og anleggsnæringen har sin egen spesialseksjon vil vi ha en kronikk knyttet til næringen og dens problemstillinger.

Forskningsdirektør Terje Jacobsen i Sintef Byggforsk starter her stafetten der hver kronikør utfordrer en annen til å skrive neste innlegg.Jacobsen utfordrer politisk rådgiver Lars Erik Bartnes i Kommunal- og regionaldepartementet til å skrive om rammebetingelsene for forskning i bygg- og anleggssektoren.

Bartnes har akseptert stafettpinnen, og hans innlegg kommer i Teknisk Ukeblad nr. 3508, som kommer ut 16. oktober.

Globalt og nasjonalt står samfunnet overfor to store utfordringer. Den ene gjelder oppbremsing av den globale oppvarmingen med påfølgende klimaendringer – det vil si å skape et nullutslippssamfunn med tanke på klimagasser. Den andre handler om tilpassing av det bygde miljø i forhold til klimaendringene.

Energibruk i bygg utgjør 40 prosent av all energibruk i Norge. For å kunne møte klimautfordringene, må bygninger på sikt bli nullforbrukere av energi, og helst bli produsenter av miljøvennlig energi.

Samtidig må vi tilpasse oss klimaendringene. I et større nasjonalt forskningsprogram, KLIMA 2000, har Sintef Byggforsk påpekt en rekke bygningstekniske endringsforslag for å bedre motstandsevnen mot klimapåvirkninger.

Verdens beste på å ta klimautfordringen?

Byggeindustrien representerer en stor andel av den norske verdiskapingen, med en årlig omsetning på over 350 milliarder kroner og over 300.000 ansatte. Byggenæringens Landsforening har estimert at innovasjon i byggenæring kan øke den årlige omsetningen med 30 milliarder kroner.

Den norske byggeindustrien har gode forutsetninger for å bli best i klassen på å ta klimautfordringen. Det norske klimaet er svært varierende og værhardt, og vi har utviklet en byggetradisjon med høy kvalitet og robusthet.

Våre byggeforskrifter har tradisjonelt satt strenge krav til energibruk i forhold til andre europeiske land. Det norske forskningsmiljøet har høy kompetanse innen lavenergibygg, fornybar energi og klimarobusthet. Mange norske bedrifter har allerede satt miljø høyt på dagsordenen.

Men utviklingsmessig har byggesektoren i stor grad vært preget av små skritt. For å møte klimautfordringene trenger byggesektoren å øke skrittlengden betraktelig. Vi trenger å utvikle helt nye materialer og løsninger som gjør at vi får konkurransedyktige løsninger for bygninger i nullutslippssamfunnet.

En felles langsiktig dugnad

Med bakgrunn i avtalen om klimameldingen – Klimaforliket – har regjeringen gjennom Forskningsrådet gått inn for å etablere forskningssentre for miljøvennlig energi. Byggesektoren er sitt ansvar bevisst – sentrale bedrifter, offentlige etater og byggherrer har sammen med NTNU og Sintef lansert et senter med fokus på drastisk reduksjon av energibruken i bygg samt en bygningsmasse og tilpasset alternative energikilder. Senteret har fått navnet «Zero Emission Buildings».

Vi tror at de store skrittene vil bli skapt gjennom å kombinere ekspertise innen materialforskning og nanoteknologi, solcelleteknologi, bygningsteknologi som klima-robusthet, fornybar energi som sol, bio, ko-generering, energisystem-analyse, infrastruktur, styring etc., arkitektur, og brukeratferd.

Vi har derfor samlet en unik prosjektgruppe som omfatter materialteknologer, energiteknologer, bygningsteknikere, arkitekter og sosiologer. I tillegg har en stor gruppe av sentrale norske industribedrifter og offentlig forvaltning blitt med på laget, inkludert entreprenører, eiendomsutviklere, rådgivere og materialprodusenter.

En nasjonal satsing på dette området vil være av stor betydning for bransjen, og for forskningsmiljøet i Norge. En slik satsing vil også være utløsende for at flere av de internasjonale industripartnerne satser sterkere på forskning og utvikling i Norge.

0Vi satser på det nye landslaget for nullutslippssamfunnet!

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.