Krigsskipet Vanguard er basert på offshorefartøy, vindkraftfartøy og fiskebåter, men skal tåle litt krig

Designerne har plukket egenskaper fra forskjellige sivile fartøy og satt dem sammen til et krigsskip.

Krigsskipet Vanguard er basert på offshorefartøy, vindkraftfartøy og fiskebåter, men skal tåle litt krig
Skipsdesigner Johannes Eldøy i Salt Ship design sier en av hovedoppgavene til Vanguard er å være moderskip til mindre fartøyer. Foto: Eirik Helland Urke

– Det handler om å plukke litt av hvert fra de ulike fartøytypene og sette det sammen. Du kan si at vi har brukt erfaring fra alle typene fartøy vi jobber med og inkludert det i dette skroget, sier sjefsdesigner Johannes Eldøy i Salt Ship design. 

Han har vært med på å tegne det nye krigsskipkonseptet Vanguard sammen med Kongsberg. Konseptet ble lansert torsdag og skal være et billig og fleksibelt alternativ til de spesialiserte krigsskipene. 

I utviklingen hentet designerne inspirasjon fra vindkraftservicefartøyer, offshorefartøyer og fiskebåter. Eldøy trekker fram hangaren til skipet, der mindre båter skal kunne settes ut og hentes inn fra i dårlig vær, som den viktigste delen. 

– En av hovedoppgaven til dette fartøyet er å fungere som moderfartøy til flere mindre fartøy. Det å sette ut og ta opp disse fartøyene er den mest kritiske operasjonen. Derfor har det blitt hovedfokus for konseptet. Men all funksjonaliteten som skal til for de militære systemene er også en viktig del av dette, sier han.

Les også

Vindkraftservice, fiskebåt og offshorefartøy

Noe av det som gjør Vanguard-konseptet billig er at skipet skal kunne bygges og vedlikeholdes på sivile verft. Derfor er det designet etter sivile klassekriterier. 

Hvor billig det blir vil verken Kongsberg eller Salt svare på, men de sier det blir i en helt annen prisklasse enn en ny fregatt ville kostet.

Skroget er i størst grad basert på et offshorefartøy. Den største forskjellen på et offshoreskrog og Vanguards er at propellakslingene er festet som en mer integrert del. Bulben er designet og optimalisert for servicefart på 14 knop.

Vanguard-konseptet er utviklet for å både kunne løse sivile og militære oppgaver. Illustrasjon: Kongsberg

Slankheten til skroget er hentet fra fiskefartøy, ifølge Eldøy. Jo lengre skipet er, jo dyrere blir det. Konseptet som ble presentert på torsdag skal være 90 meter langt og 15 meter bredt.

Fra servicefartøy til havvindnæringen har designerne hentet inspirasjon til dekket og hvordan de ulike rommene arrangeres. I likhet med krigsskipet har vindkraftfartøy også en type hangar der folk og utstyr skal ferdes med god flyt.

Skal tåle grunnstøting

Ifølge Kongsberg vil Vanguard oppfylle behovene til en kystnasjon for både militære og sivile roller, som søk og redning, havne- og objektsikring, havbunnsovervåkning, myndighet og suverenitetshevdelse, nektelsesutfordringer og ubåt- og minejakt.

Vanguard vil være en modulbasert løsning. Hangaren kan huse helikopter, droner eller ubemannede overflatefartøy, og de ulike utstyrspakkene kan byttes ut på relativt kort tid. Skipet skal kunne drives med et mannskap på 16 personer.

– Dette er veldig spennende. Militære plattformer har blitt dyrere og dyrere, og på et tidspunkt er vi nødt til å få kostnadene ned. Vi har gode erfaringer med sivile design fra våre kystvaktskip, og her trekker de det enda lengre ved å integrere avanserte våpen og sensorer, sier Bruun-Hanssen til Teknisk Ukeblad.

Selv om skipet er basert på sivile design, skal det kunne tåle krig, ifølge Eldøy.

– Dette skal bygges som et kommersielt skip i utgangspunktet. Men en del av de overordnede militære kravene vil vi bake inn i designet. Det vil uansett ha en omfattende inndeling i vanntette skott, for også den sivile delen skal tåle en grunnstøting og en flooding. Vi tenker er at det ikke er noe i veien for å tilfredsstille de militære kravene. Det er en kostnad nytte-vurdering. Hvis vi kan bake inn de militære kravene uten at det drar opp kostnaden, vil vi gjøre det, sier Eldøy.

Les også

Automatisk lasting

I hangaren skal det være et system som automatisk kan sette ut og ta inn droner og autonome overflatefartøy, noe som er et velprøvd system som skal være i bruk på minst 40 operative skip.

Hangaren med åpninger til de ulike funksjonene er plassert på det mest stabile stedet midt i skipet.

Konseptet skal også være tilpasset nye oppgraderinger, og Eldøy ser for seg at det automatiske lastesystemet blir utviklet videre i tiden som kommer.

– Det er klart at der skjer det mye utvikling, og det jobbes mye med ny teknologi på det området, sier han.

Tegner færre offshorefartøy

Tradisjonelt har Salt Ship design tegnet offshorefartøy, men siden 2015 har ordrene dreid mot andre skipstyper, og fra 2016 har de nesten utelukkende designet andre typer skip. Skiftet kom da de leverte tegningene til kombinert trål og notbåt for nordirske Voyager Fishing Company på høsten 2015.

Nå designer de i hovedsak fiskebåter og brønnbåter, men også servicefartøy til havvindkraft, ulike spesialfartøy og ekspedisjonsyachter.

Blant fartøyene de nylig har tegnet er den 86 meter lange fiskebåten Sunny Lady, som blir en av de største norskeide fiskefartøyene når den er ferdig bygget.

Skipsdesigneren holder til på Stord og har i tillegg en avdeling i Polen.