Krever alle fakta

Krever alle fakta
ADVARER MOT HESTEHANDEL: Ordfører Hugo Bjørnstad i Vågan kommune. Bilde: LEIF HAMNES

Vågan-ordfører Hugo Bjørnstad (Ap) var med på å sette stopper for at Unesco-søknaden ble sendt inn allerede i februar i år.

BAKGRUNN:

Reiselivsnæringen: Ser store muligheter

Ap-ordføreren er glad for at Erik Solheim rettet seg etter Lofotrådets vedtak om å utsette ferdigstillelsen av søknaden, til tross for at beskjeden kom kun få måneder før arbeidet skulle være i havn.

– Det siste skyldtes en feil hos oss, ved at vedtaket ble liggende hos sekretariatet siden mai. Vi må ikke skape et inntrykk av at Lofotrådet ikke ønsker verdensarv eller at vi ikke setter pris på den jobben som er lagt ned. Det vi vil, er å klarlegge hvilke næringsmessige konsekvenser det medfører – deriblant mulig sameksistens med oljebransjen – før vi tar en beslutning, sier Bjørnstad.

TU MENER:

– Enn hvis vi allerede i dag kan fastslå at det ikke blir arealkonflikt mellom olje og verdensarv?

– Jeg mener det blir en feil tilnærming. En flekk på et kart er ikke det samme som funn, man vet ikke noe helt sikkert før man stikker boret i jorda. Det er vanskelig for oss som lokalpolitikere å spekulere i hva eventuelle regjeringspartnere måtte komme fram til av kompromisser. Men fra mitt ståsted er det krystallklart: Vi bør avvente alle fakta. Jeg kan ikke tenke meg at regjeringen vil overkjøre regionen i dette spørsmålet, sier Bjørnstad.

Les mer om: