ARKIVNYHETER

Kråkerøybrua er ute på anbud

To år etter første utlysning er det nok en gang klart for anbudsregning på Kråkerøybrua. 15. april og 18. mai er datoene å merke seg for interesserte entreprenører. Brua er prosjektert av Aas-Jakobsen. (Ill.: ViaNova)
To år etter første utlysning er det nok en gang klart for anbudsregning på Kråkerøybrua. 15. april og 18. mai er datoene å merke seg for interesserte entreprenører. Brua er prosjektert av Aas-Jakobsen. (Ill.: ViaNova)

råkerøybrua er en 100 meter lang klaffebru som skal krysse det ene av Glommas to løp gjennom Fredrikstad, også kjent som Vesterelva. Byggingen av brua ble sendt ut på anbud i april 2007 som et såkalt DBO-prosjekt (design, build, operate). Den som fikk kontrakten skulle prosjektere og bygge brua, og vedlikeholde den i 15 år. Bare ett anbud kom inn, og det lå over 70 millioner kroner høyere enn kostnadsoverslaget. Vegvesenet valgte å avlyse konkurransen og lyse ut brua på nytt. Nå er prosjektering, bygging og vedlikehold atskilt, dessuten er byggingen delt i tre entrepriser.

Den entreprisen som har frist 15. april, omfatter etablering av kaifronter og ledeverk for brua i tillegg til fundamentering og pæling. Den som får oppdraget skal også mudre i elva og sikre mot erosjon.

Det neste oppdraget blir det største. Det omfatter bygging av klaffespenn, sidespenn, landkar, fundament for klaffespennet og en pilar.

Entreprisen omfatter også arbeid på de to andre klaffebruene over Vesterelva - den gamle Kråkerøybrua fra 1957 og gangbrua fra 2003. På begge bruene skal styringsystemet bygges om slik at klaffene kan fjernstyres fra Vegtrafikksentralen i Oslo. På den gamle Kråkeøyabrua skal det også utføres vedlikeholdsarbeid og oppgradering.

Den siste entreprisen gjelder hydraulikk og elektro på den nye Kråkerøybrua. Den går ut før sommeren.

Ytterligere to oppdrag gjenstår på prosjektet. Det ene gjelder tilløpsfyllinger som trengs for å føre tilstøtende veger opp til nivå med toppen av landkarene. Det andre gjelder opgradering av tilstøtende veg på bysiden over en strekning på nesten en kilometer. Oppdraget omfatter blant annet sanering av avkjørsler og etablering av sammenhengende gang/sykkelveg. Denne entreprisen er en salderingspost. Den vil ikke bli lyst ut hvis det ligger an til at budsjettet sprekker.

I følge siste overslag fra januar i år vil Kråkerøyforbindelsen koste 730 millioner 2008-kroner. Hvis det ikke oppstår flere forsinkelser, kan anlegget tas i bruk i oktober neste år.Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.